📕 Literatūra

46
36 privalomi ir rekomenduojami autoriai 11-12 kl. moksleiviams (su biografija ir istoriniu kontekstu). Rašiniai, gramatika ir daugiau — pasiruošimo skiltyje.
Aktuali informacija apie egzaminus ->
Konspektai Pasiruošti Šaltiniai Korepetitoriai
Nuolat pildoma ⚡
Pasiruošk 2020 metų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas ir epochos
Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Populiaru   Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Neužbaigtas straipsnis
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Populiaru   Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Populiaru   Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
Patreon icon   Tik Patronams
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
Populiaru   Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Populiaru   Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Patreon icon   Tik Patronams
Holokaustas, romanas „Lygiosios trunka akimirką“. Icchokas Meras ir kiti
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Patreon icon   Tik Patronams
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Patreon icon   Tik Patronams
Saulius Šaltenis
Populiaru   Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
Neužbaigtas straipsnis
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Patreon icon   Tik Patronams
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
Patreon icon   Tik Patronams
Bitė Vilimaitė. Novelės
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Judita Vaičiūnaitė
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“
Neužbaigtas straipsnis
Instagram'o @edukamentas reklama
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas →