📕 Literatūra

Lietuvos kalbos ir literatūros egzaminui ir pamokoms skirti konspektai: 36 privalomi ir rekomenduojami autoriai 11-12 klasės moksleiviams, autorių biografija ir istorinis kontekstas. Egzaminas vyks: gegužės 30 d. (Š) 9 val.

Rašiniams taisyklės, pavyzdžiai ir daugiau (9-12 kl.) →

Apie literatūrą YouTube


Rodomi 43 konspektai (-ų), nuo renesanso iki XXI a.

Tik patronams
Egzaminui. Svarbiausi 11-12 kl. kurso momentai.
Jau greitai. Sužinoti daugiau →
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas ir epochos
Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Neužbaigtas straipsnis
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
Vincas Mykolaitis - Putinas
„Vivos plango, mortuos voco“
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Icchokas Meras, Ona Šimaitė, Marius Ivaškevičius ir kiti
Holokaustas ir romanas „Lygiosios trunka akimirką“
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Esė „Sizifo mitai“ ir romano „Maras“ ištraukos analizė
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Saulius Šaltėnis
Apysaka - tragikomedija „Duokiškis“
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
Neužbaigtas straipsnis
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Judita Vaičiūnaitė
Neužbaigtas straipsnis
Marcelijus Martinaitis
Neužbaigtas straipsnis
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“
Neužbaigtas straipsnis
Instagram'o @edukamentas reklama
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas →