Literatūra 📕

Lietuvos kalbos ir literatūros egzaminui ir pamokoms skirti konspektai: 36 privalomi ir rekomenduojami autoriai 11-12 klasės moksleiviams, autorių biografija ir istorinis kontekstas. Egzaminas vyks: gegužės 30 d. (Š) 9 val.

Rodomi 36 konspektai (-ų), nuo renesanso iki XXI a.
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Mikalojus Daukša.
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Neužbaigtas straipsnis
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Neužbaigtas straipsnis
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Neužbaigtas straipsnis
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
„Tautiška giesmė“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“, „Labora“
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“ ir biografija
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdėnės“
Neužbaigtas straipsnis
Vincas Krėvė
Drama - tragedija „Skirgaila“
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“, „Vivos plango, mortuos voco“
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“ ir esė „Sizifo mitai“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Vytautas Mačernis
Biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“
Neužbaigtas straipsnis
Marius Katiliškis
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Neužbaigtas straipsnis
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Neužbaigtas straipsnis
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Judita Vaičiūnaitė
Neužbaigtas straipsnis
Marcelijus Martinaitis
Neužbaigtas straipsnis
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Neužbaigtas straipsnis
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“
Neužbaigtas straipsnis

Ieškai korepetitoriaus? Edukamento autoriai teikia konsultacijas Vilniuje ir nuotoliniu būdu.

Teirautis ->

Sužinok, kada įkelsim kažką naujo, gauk patarimus mūsų Instagram paskyroje ir daugiau. Spausk Follow!

@edukamentas ->