🇱🇹 emoji LITERATŪRA

11, 12 klasės privaloma literatūra. Prie kūrinių pridedama autorių biografija ir kontekstas.

Egzaminas vyks:
gegužės 30 d. (Š) 9 val.


Vaizdo medžiaga apie literatūrą YouTube ->

Kiti šaltiniai:

Mokovas ir Pakartok prieš egzaminą

Epochos, viso kurso santrauka ->

Rodomi 26 konspektai (-ų), nuo renesanso iki XXI a.

Martynas Mažvydas
Pirmoji lietuviška knygelė „Katekizmas“
Mikalojus Daukša. „Postilė“ (pamokslų rinkinys)
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Viljamas Šekspyras
Drama - tragedja „Hamletas“
Reikia redagavimo
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Reikia redagavimo
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Biografija, poezija
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Reikia redagavimo
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
„Tautiška giesmė“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“, „Labora“
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“ ir biografija
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdėnės“
Reikia redagavimo
Vincas Krėvė
Drama - tragedija „Skirgaila“
Francas Kafka. Apsakymas „Metamorfozė“
Sužinoti daugiau ->
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“, biografija, poezija
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, Ad astra“
Tarp modernizmo ir klasicizmo
Henrikas Radauskas
Neoromantiko biografija
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Reikia redagavimo
Salomėja Bačinskaitė-Bučienė
Poetė Salomėja Nėris
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Reikia redagavimo
Partizaninė literatūra
Bronius Krivickas
Vytautas Mačernis
Biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma. Romanas „Balta drobulė“
Sužinoti daugiau ->
Justinas Marcinkevičius. Drama „Mažvydas“
Sužinoti daugiau ->
Marius Katiliškis. Romanas „Miškais ateina ruduo“
Sužinoti daugiau ->
Juozas Aputis. Apsakymai „Keleivio novelės“
Sužinoti daugiau ->
Sigitas Geda
Sužinoti daugiau ->
Česlovas Milošas
Sužinoti daugiau ->
Judita Vaičiūnaitė
Sužinoti daugiau ->
Marcelijus Martinaitis
Sužinoti daugiau ->
Aidas Merčėna
Sužinoti daugiau ->
Jurgis Kunčinas. Romanas „Tūla“
Sužinoti daugiau ->
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“
Reikia redagavimo