<- Literatūra

Martynas Mažvydas
Pirmoji lietuviška knygelė „Katekizmas“

Martynas Mažvydas (apie 1510-1563 m.) yra lietuvių raštijos pradininkas.

Augutė Liutkevičienė

Iliustracija

Pagrindai ir kontekstas

1547 m. išleista pirmoji lietuviška knyga. Tiražas buvo tik 200-300 egzempliorių. Išlikę du egzemplioriai: Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Lenkijoje.

Protestantų kunigas Martynas Mažvydas apskritai pirmas pradėjo leisti lietuviškas knygas, kurios išėjo Karaliaučiuje, Mažojoje Lietuvoje. Jis renesanso epochos XVI a. vid. Mažosios Lietuvos pastorius, švietėjas, rašytojas.

Reformacija (XVI a. pr.) skatino knygų leidybą gimtosiomis kalbomis. Pasak Liuterio, mišios turi būti laikomos to krašto kalba.

„Katekizme“ yra pirmasis elementorius, skirtas mokytis skaityti, užrašyta pirmoji lietuviškoji abėcėlė, sudaryta lotynų kalbos abėcėlės pagrindu, pirmasis lietuviškas eilėraštis „Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump“, pirmasis giesmynas su natomis.

Pratarmėje knygelė kreipiasi į krikščionis ir įtaigiai primena, jog tėvai neturėjo galimybės mokytis, skaityti, nors labai to troško. Teigiama, kad Dievas laimins tuos, kurie skaitys „Katekizmą“ gimtąja kalba.

Mažvydo gyvenimas

 • Gimimo data: vėliau nei 1520 m.
 • Neeilinis studentas
 • Kunigaikštis Albrechtas kreipiasi į jį kaip „garbingą ir išmokslintą“
 • Vos pradėjęs studijuoti pateikė parengtą „Katekizmą“
 • Studijavo Karaliaučiaus universitete, pirmoje baigusių laidoje ir vienintelis lietuvis
 • Buvo žinomas tarp protestantų ir pelnęs titulą (iš graikų — „pirmasis kankinys“)
 • Nemažai žinių apie Mažvydo gyvenimą Prūsijoje randama jo laiškuose
 • Nepasiturintis
 • Gavo mažiausią stipendiją
 • 1548 m. rudenį Mažvydas kreipiasi į universitete rektorių, nes nori drabužių iš kunigaikščio fondo
 • Dėl mekos stipendijos į kunigaikštį vėl kreipiasi, sakęs, jog „čia negaliu ilgiau tinkamai gyventi.“
 • Kunigaikštis norų netenkino. Netgi, kai gyvenimo gale Mažvydas prašė valstybinio išlaikymo iš iždo.
 • Jis pripažįsta neturįs didelių vilčių dėl parapijos žmonių tikėjimo pažangos

Kodėl reikėjo skaityti „Katekizmą“?

 1. Tėvau negalėjo skaityti, bet vaikus norėjo išmokinti
 2. Dievas apipils įvairiomis malonėmis
 3. Tie, kurie neskaitys knygelės, bus tamsoje ir sklaidžios
 4. Sako mesti pagonystę, kitaip amžinai prapuls siela
 5. Krikščionių Dievas nori daug duoti
 6. Visa Lietuva turi mokėti „Katekizmą“, jeigu moki tokią literatūrą skaityti, gali ir visų Europos lygmenyj skaityti kitus veikalus
 7. Jeigu skaitysi, bus lengvas Paskutinis teismas po mirties


Vilniaus universiteto originalo nuotrauka:

VU originalo nuotrauka


Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Literatūra ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube