proza

15


Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
2 min   11kl proza poezija
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
5 min   11kl proza realizmas
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
13 min   11kl proza ilgas kūrinys neoromantizmas
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
1 min   11kl proza neoromantizmas
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
8 min   11kl ilgas kūrinys neoromantikas viduramžiai proza istorinis
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
28 min   12 klasė proza didelės apimties kūrinys modernizmas
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
22 min   12kl ilgas kūrinys istorinis proza
Tik su Edukamentas+ (patronams)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
12kl proza užsienio besidomintiems
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
13 min   12kl proza ilgas kūrinys užsienio
Tik su Edukamentas+ (patronams)
Saulius Šaltenis
12kl besidomintiems proza
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
7 min   12kl proza modernizmas
Tik su Edukamentas+ (patronams)
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
proza besidomintiems
Tik su Edukamentas+ (patronams)
Bitė Vilimaitė. Novelės
proza besidomintiems
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
6 min   12kl proza modernizmas
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
4 min   12kl proza poezija modernizmas