Slava Ukraini! 🇺🇦

proza

15


Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
7 min   11kl proza poezija
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
5 min   11kl proza realizmas
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
13 min   11kl proza ilgas kūrinys neoromantizmas
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
5 min   11kl proza neoromantizmas
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
8 min   11kl ilgas kūrinys neoromantikas viduramžiai proza istorinis
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
28 min   12 klasė proza didelės apimties kūrinys modernizmas
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
22 min   12kl ilgas kūrinys istorinis proza
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
12kl proza užsienio besidomintiems
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
13 min   12kl proza ilgas kūrinys užsienio
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Saulius Šaltenis
12kl besidomintiems proza
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
11 min   12kl proza modernizmas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
proza besidomintiems
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Bitė Vilimaitė. Novelės
proza besidomintiems
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
6 min   12kl proza modernizmas
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
4 min   12kl proza poezija modernizmas