<- Literatūra

Partizaninė literatūra
Bronius Krivickas

XX a. vid. lietuvių poetas, ateitininkas, partizanas, priešinosi sovietinei okupacijai.

Apie 1942 m.

Apie 1942 m.

Kontekstas

Partizanai priešinosi sovietinei okupacijai, laikraščiuose pasakoja apie stribų nusikaltimus, palaiko žmonių viltį būti laisviems.

Sovietams okupavus Lietuvą po II pasaulinio karo

Eilėraščiuose randame nemažai žiauraus partizaninio karo realijų: slapstymasis bunkeriuose, bendražygių netektys (mūsų liko gal iš šimto vienas), žuvusių partizanų kūnų niekinimas ir sau pasiliekamas paskutinis šovinys.

Svarbią vietą Krivicko poezijoje užima religinė tematika (Žiaurusis Dievas, Laukinių rožių šlamesys).

Poetas remiasi bibliniais pasakojimais: eilėraštyje Dovydas prieš Galijotą partizaninis karas susiejamas su izraelitų kova dėl Pažadėtosios žemės. Galijotas simbolizuoja sovietų galią, o Dovydas atstovauja partizanų gretoms. Mirties baimę įveikia garbės ir gėdos jausmai.

Biografija

 • 1919 - 1952 m.
 • Inteligentas, dalyvavęs antisovietiniame pasipriešinime iki pat žūties
  • Sovietai surengė didžiulę operaciją, remdamiesi partizano išdaviko duomenimis. Krivickas ir kovos draugas žuvo sušaudyme.
 • Baigė Biržų gimnaziją, studijavo lietuvių literatūrą VDU, vėliau VU
 • Artėjant frontui, sprendė, ar trauktis į Vakarus, bet nusprendė trauktis į miškus ir būti patriotu
  • Blaivus likimo (žūties, mirties) pasirinkimas
 • Putino globojamos literatų grupės dalyvis
 • Sruogos vadovaujamo Teatro seminaro lankytojas
 • Rašė poeziją, prozą, dramas jau prieš karą. Reiškėsi kaip literatūros kritikas ir vertėjas.
 • Rūpinosi partizanų spauda: Laisvės kova, Aukštaičių kova
 • Prisimenama, kad partizanaudamas jis buvo kantrus ir geras

Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Literatūra ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube