Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Biografija

Perskaitysi per 1 min.  ·  156 ž.  ·  12kl  ·  2019-08-28

Viena žymiausių lietuvių lyrikių

Privalomas kūrinys: Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.

 • Gyveno 1904 - 1945, tik 40 metų
 • Išsilavinimas
  • Vilkaviškio gimnazijoje išspausdino pirmąjį eilėraštį
  • VDU (Kauno Vytauto Didžiojo universitete) studijavo lietuvių literatūra, vokiečių kalbą bei pedagogiką
  • Tenai išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį
  • Už meilę, piktinusi visuomenę (įsimylėjo vedųsį germanistikos prof. Juozui Eretui), todėl baigus universitetą — buvo išsiųsta mokytojauti į Lazdijus, jautėsi tarsi įkalinta tolimame Lietuvos miestelyje su ne itin mėgstamu darbu.
 • 2 metus Panevėžyje dirbo kaip mokytoja mergaičių gimnazijoje
 • Vėliau smerkė katališkas požiūras žurnale „Trečias frontas“ (jau Kaune)
 • Su Buču persikėlė į Palemoną (gyvenvietė prie Kauno)
 • Palaikė SSRS, kūrė prosovietines poemas
  • Vieną kartą nuvyko į Maskvą ir prašė, kad Lietuva būtų prijungta prie SSRS sudėties
 • „Diemedžiu žydėsiu“ apdovanota Valsybine premija
 • Po 2 metų, parašė „Eglė žalčių karalienė“, „Našlaitė“
 • Antrojo pasaulinio karo (WW2) pasitraukė į Rusiją
 • Buvo palaidota Kauno istorijos muziejuje, paskui perlaidota Petrašiūnų kapinėse
 • Prieš mirtį pasirodė kūrinys „Lakštingala negali čiulbėti“
 • Cenzūra buvo opiai paveikusi kūrinius

Atspausdinti puslapį   Siūlyti keitimus
Žymės
12kl;
Autoriai
Neskelbiama
Redaktorius
Paskutinį kartą atnaujinta
2019-08-28