<- Literatūra

Viduramžiai

2 min (291 ž.)
Aa

Viduramžių pasaulėžiūra

Viduramžių kultūrą ir literatūrą buvo persmerkęs krikščioniško pasaulio ir gyvenimo supratimas. Būdinga pasaulėžiūra:

  • Dievas didžiausia vertybė
  • Žmogus turi siekti dvasinio tobulumo, siela ir pomirtinis gyvenimas – idealūs ir amžini, o kūnas ir žemiškasis pasaulis yra laikinas. Iškeliamas asketizmas.
  • Žemiškas pasaulis yra laikinas ir netobulas, o pomirtinis pasaulis – amžinas ir tobulas.
  • Vertybės: dvasinis tyrumas, kuklumas, meilė Dievui, gailestingumas

Rolando giesmė. Kaip išsakoma religinė ir tėvynės idėja

Herojinio epo pagrindą sudaro istoriniai įvykiai, aprašyti IXa. Kronikoje: 778m. Karolio Didžiojo, Frankų karaliaus, kariuomenės Ariegardo sutriuškinimas Pirėnų kalnuose, tarp žuvusių narsusis Rolandas(Hruodlandas). Kūrinyje gausu mūšių aprašymų. Kovose susiduria skirtingi pasauliai – krikščioniškas ir pagoniškas. Prancūzų pergalė išryškina krikščionybės pranašumą. Religinę idėją papildo patriotizmo motyvas. Frankai nebijo priešų, narsiai kaunasi, nebijo mirti už savo šalį ir krikščionybę. Tėvynės idėja siejama su Karolio Didžiojo paveikslu. Karolis apgaubtas didingumo skraiste, jo senumas, žilumas simbolizuoja patirtį. Jis idealus vadovas, narsus ir išmintingas. Tėvynės idėja siejama su Rolando paveikslu. Šis narsus karys jau daugelyje kovų pasižymėjęs riteris. Rolandas nebijo mirti dėl savo tautos, atsisako kviesti pagalbą ir drąsiai stoja į kovą su daug stipresniu priešu. Jam rūpi ne tik asmeninė garbė, bet ir visas Prancūzijos vardas.

Dantės Dieviškosios komedijos žmogus

Dantė yra vėlyvųjų viduramžių / Renesanso pradžios asmenybė.

Žmogaus ir visatos samprata paremta religinėmis tiesomis apie nemirtingą sielą ir pomirtinį gyvenimą. Žmogus gyvendamas žemėje turi galimybę pasirinkti bei nuspręsti. Žemėje atsiskleidžia jo niekšiškumas ir jo kilnumas. Todėl kūrinio personažai, vėlės visų pirma pasakoja, kas jie buvo žemėje, ką jie veikė. Poemoje daug teigiamų personažų išaukštinančių tikras žmogiškąsias vertybes: ištikimybę, artimo meilę, narsumą. Žmogaus didingumą lemia pasitikėjimas savimi, sugebėjimas įveikti baimę, ryžtingumas, teisingumas ir atvirumas. Toks herojus visų pirma yra pats Dantė, nes jis ryžtasi leistis į pačius didžiausius pavojus, kad išsiaiškintų žmogaus esmę ir jo būties prasmę.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.