← Literatūra

Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“

1 min (176 ž.)

11kl renesansas

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Čia yra kontekstas, naudingas prieš VBE. Renesanso epochos Lietuvos poetas, kūręs lotynų kalba. Reikšmingiausias kūrinys — herojinė poema „Radviliada“.

Tai pasakojimas apie legendinius ir istorinius Lietuvos karalius, karvedį Radvilą Rudąjį ir jo pastangas apginti LDK nepriklausomybę.

Kūrinyje atskleidžiami žygiai sudėtingu tautai istoriniu laikotarpiu: jau įvykusi Liublino unija (1569 m. — istorijos VBE), susikūrusi ATR. Kūrinyje kalbama apie Livonijos karą (1558 - 1583), kuriame lietuviams vadovavo ryški istorinė asmenybė Mikalojus Radvila Rudasis, pagrindinis Radvano herojinio epo veikėjas, vaizduojamas panegiriškai (tik geros savybės).

Lietuvai prarandant valstybingumą buvo svarbu žadinti patriotizmą, didikų savivertę, savarankiškos valstybės kūrimo viltį.

  • Kalbama apie sostinę. Poemoje Vilnius yra „globėjas tautų“, „gražusis“, „tirštai apgyvendintas“.
  • Įdomiai atpasakojimas Gedimino sapnas.
  • Hiperbolizuojamas Tėvynės girių vaizdas. Valstybė yra plati, neatsilikusi.
  • Lietuva turi didelę karinę galią, anot autoriaus, lietuviai nesibaimina jokių priešų.
  • Viename epizode Radvila prieš mūsį ragina savo karius „visos didelės Lietuvos Didenybę apginti“, kitoje vietoje po sudarytų paliabų Livonija pajunta palengvėjimą lietuvių grėsmei nusilenkus, dar kitur stebimasi Ivano IV Rūsčiojo įžūlumu, nes netgi užteko drąsos su lietuviais karą pradėti.
  • Kitame epizode pasirodo pats Vytautas Didysis prieš lemiamą mūsį.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.