<- Literatūra

Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“

Augutė Liutkevičienė

Iliustracija

XIX a. I p. Lietuvos ir Lenkijos poetas romantikas, rašęs lenkų kalba.

Apie maištą, jaunų žmonių ryžtą keisti pasaulį: Odė jaunystei.

XIX a. Lietuva kentė carinę priespaudą. Adomas Mickevičius, kovingas romantikas, karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš carizmą. Poetas priklausė Filomatų draugijai, kurios himnu tapo Odė jaunystei. Tai kūrinys, išreiškiantis pažangaus jaunimo siekius. Kūrinyje ryškus romantiko nepasitenkinimas realybę ir siekis sukurti šviesesnį pasaulį.

Apie nelaimingą meilę: drama Vėlinės, baladė Romantika.

Mickevičius, gyvendamas Lietuvoje, buvo pamilęs Marilę Vereščiak. Nors meilė buvo abipusė, bet tėvai Marilę ištekino už turtingo grafo Putkamerio.

Vėlinių IV dalis buvo parašyta Vilniuje, išgyvenus šią nelaimingč meilę. Svarbiausia poetui romantikoje atskleisti gilius jausmus, meilės kančią.

Apie tėvynės ilgesį: sonetai Akermano stepės, Piligrimas ir poema Ponas Tadas.

Šie kūriniai parašyti tremtyje.

Mickevičius, kovingas romantikas, protestavęs prieš baudžiavą, kvietęs į kovą prieš carizmą, priklausęs slaptąjai Filomatų draugijai. Už tai caro įsakymu buvo ištremtas iš Lietuvos be teisės sugrįžti. Gyvendams Kryme jis parašė Krymo sonetus, vienas iš jų — Akermano stepės, kuriame ryškus tėvynės ilgesys. Vėliau gyvendamas Europoje parašė poemą Ponas Tadas, kuri gimė iš tėvynės ilgesio, iš noro kūryba grįžti į gimtąsias vietas. Mickevičius yra sakė, kad rašydamas gyvenąs Lietuvoje: giriose, smuklėse, su šlėkta, su žydais. Kūrinyje ryškus romantinis praeitis idealizavimas, meilė gimtąjam kraštui.

Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą! /
Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato, /
Kas jau tavęs neteko…


Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Literatūra ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube