← Literatūra

Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai

XIX a. II p. žymiausias tautinio sąjūdžio veikėjas, tautai dirbęs ir aukojęsis žmogus, laikraščio „Varpas“ redaktorius, gyvenęs ir kūręs carinės priespaudos laikais. Lietuvos himno autorius.

2 min (230 ž.)

11kl proza poezija

[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Vincas Kudirka – XIX a. II p. žymiausias tautinio sąjūdžio veikėjas, tautai dirbęs ir aukojęsis žmogus, publicistas, Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, gyvenęs ir kūręs carinės priespaudos laikais. Lietuvos himno autorius.

Naudingas kontekstas: Pasijutau lietuviu esąs (spauskite perskaityti)

Klausimėlis (LRT)

Tautiška giesmė

Tautiškoje giesmėje (romantiškas kūrinys, kuriame idealizuojama praeitis), tapusioje valstybės himnu, aktualizuojama istorinė atmintis. Pirmoji eilutė atkartoja Mickevičiaus Pono Tado invokaciją: Litwo, Ojczyzno moja!

Tik Mickevičiaus asmenišką kreipinį (tėvynė mano) Kudirka keičia kolektyviniu (tėvynė mūsų). Tas kreipinys primina sakralius žodžius maldos Tėve mūsų.

Himną galima perskaityti kaip dešimt įsakymų, kurių visi lietuviai turėtų laikytis.

Varpas

Eilėraštis, išspausdintas pirmame laikraščio Varpas numeryje.

Labora

Remiamasi Naujojo Testamento palyginimu apie sėjėją. Sakoma, kad jei grūdai nukris prie kelio, ant uolų ar į erškėčius, tai derliaus nesulauksi. Derlius tik tuomet bus geras, jei grūdai kris į gerą žemę.

Iš mano atsiminimų keletas žodelių

Tiek pamenu, kad atsistojau, nu­leidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių ant sienų mano kambarėlio . . . rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį <…> Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs

Vincas Kudirka buvo tas biblinis sūnus palaidūnas, kuris tik iššsvaistęs tėvo turtą, pajutęs badą ir skurdą, suvokė savo klaidas ir grįžo pas tėvą prašyti atleidimo.

Kudirka jaunystė gėdjiosi savo gimtosios kalbos (nenorėjo, kad pamatytų, jog skaito tėvų laiškus, kurie parašyti lietuviškai). Bet perskaitęs pirmąjį Aušros numerį 1883 m. atgimė iš naujo.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →