<- Literatūra

Vincas Kudirka
„Tautiška giesmė“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“, „Labora“

XIX a. II p. žymiausias tautinio sąjūdžio veikėjas, tautai dirbęs ir aukojęsis žmogus, laikraščio „Varpas“ redaktorius, gyvenęs ir kūręs carinės priespaudos laikais. Lietuvos himno autorius.

Augutė Liutkevičienė

Iliustracija

Vincas Kudirka – XIX a. II p. žymiausias tautinio sąjūdžio veikėjas, tautai dirbęs ir aukojęsis žmogus, publicistas, Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, gyvenęs ir kūręs carinės priespaudos laikais. Lietuvos himno autorius.

Naudingas kontekstas: Pasijutau lietuviu esąs

Klausimėlis (LRT)

Tautiška giesmė

Tautiškoje giesmėje (romantiškas kūrinys, kuriame idealizuojama praeitis), tapusioje valstybės himnu, aktualizuojama istorinė atmintis. Pirmoji eilutė atkartoja Mickevičiaus Pono Tado invokaciją: Litwo, Ojczyzno moja!

Tik Mickevičiaus asmenišką kreipinį (tėvynė mano) Kudirka keičia kolektyviniu (tėvynė mūsų). Tas kreipinys primina sakralius žodžius maldos Tėve mūsų.

Himną galima perskaityti kaip dešimt įsakymų, kurių visi lietuviai turėtų laikytis.

Varpas

Eilėraštis, išspausdintas pirmame laikraščio Varpas numeryje.

Labora

Remiamasi Naujojo Testamento palyginimu apie sėjėją. Sakoma, kad jei grūdai nukris prie kelio, ant uolų ar į erškėčius, tai derliaus nesulauksi. Derlius tik tuomet bus geras, jei grūdai kris į gerą žemę.

Iš mano atsiminimų keletas žodelių

Tiek pamenu, kad atsistojau, nu­leidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių ant sienų mano kambarėlio … rodos, girdėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu ir atleidžiantį <…> Pajutau save didžiu, galingu: pasijutau lietuviu esąs

Vincas Kudirka buvo tas biblinis sūnus palaidūnas, kuris tik iššsvaistęs tėvo turtą, pajutęs badą ir skurdą, suvokė savo klaidas ir grįžo pas tėvą prašyti atleidimo.

Kudirka jaunystė gėdjiosi savo gimtosios kalbos (nenorėjo, kad pamatytų, jog skaito tėvų laiškus, kurie parašyti lietuviškai). Bet perskaitęs pirmąjį Aušros numerį 1883 m. atgimė iš naujo.


Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Literatūra ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube