Slava Ukraini! 🇺🇦

Rašiniams

26
9-12 klasių rašiniai, gramatika, pavyzdžiai ir daugiau. Literatūra aptariama konspektų skiltyje.

NEC oficialus: Labai geri ir aukštesniojo lygio (turinio aspektu) darbai

Konspektai Pasiruošti Šaltiniai
Pasiruošk lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
1 min
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
3 min   apibendrinimas 11kl 12kl 9kl 10kl
12 kl. kalbėjimo įskaita
Plano ir rašinio pavyzdžiai, reikalavimai
8 min
Džeromas Selindžeris (J. D. Salinger)
Paauglystės sunkumai (10 klasės PUPP kalbėjimas)
3 min   užsienio 10kl
Garsių žmonių mintys (įkvėpimui)
2 min
Kaip reikia rašyti literatūrinį rašinį? Su pavyzdžiais
3 min   apibendrinimas 9kl
Samprotavimo ir literatūrinių rašinių temos
4 min
Skyrybos taisyklės
5 min   apibendrinimas
Nuoroda į mokslinį žurnalą
Dažniausiai pasitaikančios klaidos
1 min
Jono Biliūno kūryboje
Šeimos tema (literatūrinis)
4 min
Abituriento laiškas
„Lik sveika, mokykla, - išeinu į pasaulį!“
1 min
Alberas Kamiu
Absurdas (rašinio pastraipa)
2 min
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Asmenybės dvilypumo problema lietuvių literatūroje [12 kl. kalbėjimo įskaitos tekstas ir planas]
Jono Biliūno kūryboje (remiantis novelėmis „Ubagas”, „Lazda”, „Kliudžiau”)
Moralinės vertybės [literatūrinis]
3 min
Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Marius Katiliškis ir Bitė Vilimaitė
Moters paveikslas lietuvių literatūroje (literatūrinis)
3 min
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
2 min   11kl 12kl
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
2 min   11kl 12kl
Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
1 min   12kl 11kl
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
3 min   12kl
Antika (9-10 kl.)
Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai? (mintys PUPP rašiniui)
3 min   9kl 10kl
Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Viljamas Šekspyras
Renesanso žmogaus vertybės (650 ž. samprotavimo pastraipa)
4 min   11kl
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
3 min   12kl
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
3 min   11kl 12kl
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
4 min   11kl 12kl
Balys Sruoga
Žmogaus teisės ir koncentracijos stovyklos (mintys rašiniui)
4 min
Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
3 min   12kl 11kl