Rašiniams

25
9-12 klasių rašiniai, gramatika, pavyzdžiai ir daugiau. Literatūra aptariama konspektų skiltyje.

NEC oficialus: Labai geri ir aukštesniojo lygio (turinio aspektu) darbai

Aktuali informacija apie egzaminus ->
Konspektai Pasiruošti Šaltiniai Korepetitoriai
Nuolat pildoma ⚡
Pasiruošk 2020 metų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
12 kl. kalbėjimo įskaita
Plano ir rašinio pavyzdžiai, reikalavimai
Džeromas Selindžeris (J. D. Salinger)
Paauglystės sunkumai (10 klasės PUPP kalbėjimas)
Garsių žmonių mintys (įkvėpimui)
Kaip reikia rašyti literatūrinį rašinį? Su pavyzdžiais
Samprotavimo ir literatūrinių rašinių temos
Skyrybos taisyklės
Jono Biliūno kūryboje
Šeimos tema (literatūrinis)
Abituriento laiškas
„Lik sveika, mokykla, - išeinu į pasaulį!“
Alberas Kamiu
Absurdas (rašinio pastraipa)
Patreon icon   Tik Patronams
Asmenybės dvilypumo problema lietuvių literatūroje [12 kl. kalbėjimo įskaitos tekstas ir planas]
Jono Biliūno kūryboje (remiantis novelėmis „Ubagas”, „Lazda”, „Kliudžiau”)
Moralinės vertybės [literatūrinis]
Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Marius Katiliškis ir Bitė Vilimaitė
Moters paveikslas lietuvių literatūroje (literatūrinis)
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
Antika (9-10 kl.)
Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai? (mintys PUPP rašiniui)
Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Viljamas Šekspyras
Renesanso žmogaus vertybės (650 ž. samprotavimo pastraipa)
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Balys Sruoga
Žmogaus teisės ir koncentracijos stovyklos (mintys rašiniui)
Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
Instagram'o @edukamentas reklama
Instagram — nėra tik vieta reklamoms ir nuotraukoms. Praturtink savo kasdieną: sek mus ir kiekvieną mėnesį sužinosi kažką naujo, nuostabaus. Spausk Follow!

@edukamentas →