← Literatūra

Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“

2 min (301 ž.)

11kl poezija

[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

XIX-XX a. lietuvių romantizmo poetas

Maironis - Kauno kunigų seminarijos dėstytojas ir rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, o nuo 1903 m. – teologijos daktaras. 1923–1924 m. 1932 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas.

Parašė tik vieną eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai“. Kiti žymūs kūriniai: „Trakų pilis“, „Lietuva brangi“.

1862 - 1932 m. (gyveno 69 m.) ir palaidotas Kauno arkikatedroje.

Gimė Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje.

Anot jo, pirmiausiai reikia aukotis dėl tėvynės, asmeninė laimė antroje vietoje.

Tačiau pats gyveno prabangiuose namuose ir žavėjosi moterimis.

Muziejaus video

Maironis pasiliko kunigo kelią, kad galėtų dirbti ir gyventi Lietuvoje. Poetas pradėjo kurti carinės priespaudos metais. Maironis — patriotas, tautos atgimimo dainius.

Kūryba

Poetas romantikas idealizavo praeitį — kovų su kryžiuociais laikus, kai lietuviai apgynė savo laisvę. Poetas išreikė nusivylimą praeitimi: Lietuva kenčia priespaudą, uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.

Maironis keletą kartų yra atostogavęs Šveicarijoje. Ten parašyti eilėraščiai _Rigi Kulm, Vakaras dvelkia giliu tėvynės ilgesiu.

Gyvendamas XIX a. II p., tai yra carinės priespaudos laikais, tautinio atgimimo laikotarpiu ir net Lietuvai tapus nepriklausoma 1918 metais, poetas matė, kad yra žmonių, kurie dėl savo asmeninės gerovės išsižada įsipareigojimų Lietuvai. Be abejo, Maironiui, didžiajam patriotui, dėl to skaudėjo širdį, jis nesitaikstė su tuo ir atvirai savo politinę poziciją atskleidė satyrose.

Maironis buvo kunigas, tad negalėjo žemiškosios meilės džiaugsmo. O jautri poeto siela troško artimos sielos. Poetas romantikas eilėraščiuose atskleidė gilius lyrinio subjekto išgyvenimus, kančią, nes jo širdis nenukalta iš šalto akmens.

Išnyksiu kaip dūmas

Maironis buvo tas žmogus, kuris ir daug pasiekęs gyvenime, tai yra tapęs žymiu Lietuvos poetu, seminarijos rektoriumi, gerbiamu visuomenės žmogumui, mąstė apie gyvenimo prasmę ir kritiškai vertino savo nuopelnus.

Maironis siekė būti pripažintas, norėjo tapti vyskupu, bet juo taip ir netapo, nes buvo apkaltintas erotinės poezijos kūrimu, bendru gyvenimu su moterimi ir vaikais bei litvomanija. Tokie kaltinimai jį slėgė, bet poetas santūriai tylėjo.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →