← Literatūra

Tik per „Contribee“

Vincas Mykolaitis - Putinas
„Vivos plango, mortuos voco“

XIX a. pab. - XX a. I p. filosofinės pasaulėjautos rašytojas. Filosofinė - dramatiška poezija. Apokalipsinis vaizdas, skeletonai. Scenarijus, bruožai ir daugiau.

1 min (201 ž.)

12kl lyrika besidomintiems modernizmas

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Vivos plango, mortuos voco

Filosofinė - dramatiška poezija. Apokalipsinis vaizdas: prisikėlusių skeletonų vadų eina vienas du, vienas du.

Lotyniškas Vivos plango, mortuos vocogyvuosius apverkiu, mirusuosius šaukiu.

Scenarijus:

  • Absurdiška tikrovė, vertybių svyravimas, pasaulio tvarkos griūtis
  • Žmogžudžiai teisia bekalčius
  • Klaikūs Antrojo pasaulinio karo vaizdai
  • KGB agentų kankinimas
  • Gyvenimas kaip ląšas dingo
  • Vėlių rankos kyla iš žemės (prisikelia skeletonai)

Bruožai:

  • Šiame eilėraštyje kalbama apie pasaulio tvarkos ir vertybių griūtį: „Teisiuosius smerkia žmogžudžiai.“
  • Už šio eilėraščio skaitymą ar nuorašus pirmaisiais pokario metais tremiama į Sibirą (kunigas Kazimieras Vasiliauskas tremtyje buvo 10 metų).
  • Šiame kūrinyje išsakomas ir atskiros žmogaus, ir tautos tragizmas: „Ir mes, ir mes, kur kenčiame, / Pilkieji milijonai! <…> Kažkas likimą keikia, / Kažkam numirti reikia.“
  • Atpažįstama komunistinė ideologija, totalitarizmas, vaizduojamas kaip apokaliptinė šmėkla: „Ir …
🤔 ... argi nenori perskaityti viską?

Skirk kelis Eurus mūsų veiklai ir gauk prieigą prie konspektų ir kitų išskirtinių privilegijų. Contribee — plačiai naudojama lietuvių sukurta platforma, per kurią tūkstančiai paremia savo mėgstamiausius kūrėjus bei organizacijas. Tai lengva, paprasta ir truks tik keletą minučių.

Skaityti pilną per „Contribee“

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.