<- Literatūra

Romantizmas

2 min (266 ž.)
Aa

Ištraukta iš konspekto apie A. Mickevičių, kurį galima skaityti čia.

Romantizmas: istorinės, kultūrinės aplinkybės, svarbiausios asmenybės (apibūdinti 2-3 sakiniais)

XVIII a. pab. – XIX a. pr.

Istorinės aplinkybės.

 • Paskutinis ATR padalijimas 1795 m. Prarandamas valstybingumas vykdoma rusifikacija, primetama stačiatikybė.
 • 1830-1831 m. vyko sukilimas prieš Rusijos valdžią. Numalšinus sukilimą 1832 m. uždarytas VU.
 • 1863-1864 m. vykęs sukilimas irgi nuslopintas. Po jo 1864-1904 m. uždrausta lietuviška spauda, lotyniškoji abėcėlė pakeista rusiška, lietuvių kalbą uždrausta vartoti mokyklose ir įstaigose.

Kultūrinės aplinkybės.

 • Spaudos draudimas. Knygnešystė, slaptos Lietuviškos mokyklos.
 • Kuriasi slaptos, patriotinės VU studentų draugijos: Filomatų, Filaretų, Spindulingųjų ir kitos.

Asmenybės.

Simonas Daukantas – istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos, parašytos lietuviškai, autorius. Daukantas tapo tautai pasiaukojusio žmogaus simboliu. Jo kūriniuose romantiškai aukštinama Lietuvos praeitis.

Motiejus Valančius – Žemaičių vyskupas, švietėjas. Laikytinas pagrindiniu demokratinių lietuvių visuomenės judėjimų (blaivybės sąjūdžio ir knygnešystės) organizatoriumi. Pirmasis ryžosi planingai šviesti ir kultūrinti kaimo žmones, skatino kaimo mokyklų, kuriuose būtų mokoma lietuviškai, kūrimą.

Jonas Basanavičius – visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra" redaktorius, mokslininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Basanavičiui rūpėjo kelti tautinį lietuvių sąmoningumą ir savigarbą.

Romantizmo bruožai. Romantinis herojus.

Romantizmo bruožai:

 • Romantikai nusivilia tikrove. Ji – neteisinga, chaotiška.
 • Bėgama į vaizduotės, svajonių pasaulį, stengiamasi atsiriboti nuo dabarties.
 • Tikrąjį pasaulį, atveria sapnas, vaizduotė, intuicija.
 • Vidinis žmogaus pasaulis svarbesnis už išorinį.
 • Siekiamo idealo ieškoma praėjusių amžių kultūrose, egzotiškuose kraštuose.
 • Gamtoje slypi paslaptingi dalykai, begalybės atspindys. Dažnai vaizduojama Herojiškos praeities, tautosakos, gimtosios kalbos aukštinimas.

Romantinis herojus – tai dvasiškai laisvas, neramios, išdidžios sielos žmogus, maištaujantis individualistas. Jis nesitaiko su niekingu išoriniu pasauliu, nepritampa prie visuomenės, konfliktuoja, gyvena pagal širdies, sąžinės balsą. Tai išskirtinė asmenybė, apdovanota stipriomis aistromis, linkusi į melancholiją, liūdesį.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.