📜 Istorija

28
11-12 klasės A lygio kurso užrašai ir projektai.
  • Senosios civilizacijos (senovė) IV tūkst. m. pr.Kr. - 476 m.
  • Viduramžiai 476 m. - 1453, 1492, 1517 m.
  • Naujieji laikai 1453, 1492, 1517 m. - 1914 m.
  • Naujausieji laikai 1918 - dabartis.
Aktuali informacija apie egzaminus ->
Konspektai Pasiruošti Šaltiniai Korepetitoriai
Nuolat pildoma ⚡
Pasiruošk 2020 metų istorijos egzaminui!
Patreon icon   Tik Patronams
Istorijos kurso santrauka
Visiems • VBE 7.7 - 7.10
Politologijos pradmenys
VBE 7.14, 7.15 (1991 - 2020)
Lietuvos Konstitucija ir gyvenimo sąlygos po sovietmečio
VBE 6.14, 6.15, 6.16, 6.17
Pasaulis po komunizmo
VBE 6.18 - 6.34 (1944/1945 - 1990)
Aneksuota Lietuva Šaltojo karo periodu (antroji sovietizacija)
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
VBE 5.12, 5.13
Antrasis pasaulinis karas
VBE 5.30 (1940-1945)
Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje. Sovietų, vokiečių okupacija ir rezistencija
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
VBE 5.6
Fašizmas ir Italija
VBE 5.1 - 5.11 (1918 - 1939)
Tarpukaris Europoje, demokratijų kovos, SSRS raida, tarptautiniai santykiai 3-4 deš.
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
JAV susikūrimas
VBE 3.14
Apšvietos (arba Švietimo) epochos idėjos ATR
Neužbaigtas straipsnis
VBE 3.10, 3.11
Abiejų Tautų Respublikos padalijimai ir žlugimas
VBE 3.10
Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas
VBE 1 skyrius • 476 m. iki XV a. pab.
Viduramžiai Europoje ir LDK
Neužbaigtas straipsnis
Patreon icon   Tik Patronams
Krikščionybė ir antika
Instagram'o @edukamentas reklama
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas →