<- Literatūra

Kontekstas, epochų aprašymai, literatūros klasifikacija
Privalomas autorių sąrašas

Nors privalomų autorių sąrašas nesikeitė jau nuo 2014 metų, nuo šiol yra laisvė rinktis iš visų 36, todėl visi vienodo svorio. Jūsų patogumui, suskirstyti į 9 skirtingus laiko tarpsnius.

Klasifikacija

Yra trys literatūros rūšys:

  1. Epika (geriausiai žinomi pavyzdžiai: proza, poema, pasakėčia).
  2. Lyrika
  3. Drama (kurioje įvykiai perduodami per veikėjų dialogus).

Pagal epochą

1. Renesansas

Antikos menas tapo autoritetu ir įkvėpimo šaltinis renesanso žmogui.

Renesanso tėvynė yra Italija. Šioje epochoje buvo pradėti statyti miestai kaip Venecija, Florencija.

Turtingi mecanatai globojo meninkus ir mokslininkus (kaip rėmėjai). Renesanso laikais buvo gerbiama universali asmenybė, t.y. įvairių talentų, kūrybingos mąstysenos, smalsus žmogus.

Be to, šiuo metu kilo humanizmo idėjos.

Humanistai žmogų laikė didžiausią vertybę, tikėjo žmogaus galimybėmis, vertino laisvą savą asmenybę. Renesanso žmogaus gyvenimo tikslas buvo atskleisti savo individualius gebėjimus.

AUTORIUS KŪRINIAI
1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją").
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Hamletas. * Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 Mikalojus Husovianas. Giesmė apie stumbrą.

2. Barokas

Gyvenimas Dievo ir mirties akivaizdoje, religinė propaganda.

Svarbiausi motyvai: nepastovumas, valdžia, grožis, jaunystė, turtai ir t.t.

Viskas laikina, trumpa. Madinga, kad nepastovumas pastovus. Būdingas prieštaringas pasaulio suvokimas.

Fantastiniai dalykai, sapnai jungiami su tikrove. Anapusis gyvenimas laikomas tikru, tad žemiškasis — kaip skaudi, žiauri, tuščia komedija. Pasaulis yra teatras, žmonės yra aktoriai.

Poezijoje populiarėjo alegorijos, pabrėžiamas žmogaus netvarumas, mirties „pergalė“, nereti gąsdinantys pragaro vaizdai.

Nepamiršk, kad mirsi — lot. „memento mori“. Iš dulkės atsiradai, į dulkę pavirsi.

Išreiškiamas gilus liūdesys, nerimas. Įsigali krikščioniškųjų vertybių aukštinimas.

Renesansas išaukština ryžtingumą, barokas — dorą, abejojantį žmogų. Net ir herojaus kovoje, jo narsumas yra nulemtas pagal Dievo valia.

AUTORIUS KŪRINIAI
1 M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

Baroko menas yra itin gražus ir dramatiškas. Daugiau apie tai:

3. Apšvietos amžius

AUTORIUS KŪRINIAI
1 K. Donelaitis. Metai.
2 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*

4. XIX a. — romantizmas

AUTORIUS KŪRINIAI
1 A. Mickevičius. Eilėraščiai. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
2 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
3 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
4 Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

5. XX a. pr. — realizmas, neoromantizmas

AUTORIUS KŪRINIAI
1 J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai. apsakymai „Vagis", „Lazda", „Ubagas".
2 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
3 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
4 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.

Dažniausiai čia baigiasi 11 klasės kursas.

6. XX. a vid. modernioji

AUTORIUS KŪRINIAI
1 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 J. Savickis. Novelės. „Kova", „Fleita", „Vagis", „Ad astra", „Jono Graužos nuotykiai", „Mėnesiena".
3 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
4 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
5 H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

7. XX. a vid. katastrofų literatūra ir egzistencializmas

AUTORIUS KŪRINIAI
1 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
2 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
3 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.

8. Modernioji XX a. II p. literatūra

| 27 | Just. Marcinkevičius. Poetinės drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai. | Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų", „Anapus Nemuno", „Sena abėcėlė", „Gyvenimas", „Neši mane arčiau savęs, žemele…", „Du eilėraščiai", „Kad giedočiau tave", „Nusilenkimas žolei", „Išvada", „Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas", „Lopšinė gimtinei ir motinai", „Eilėraščio artėjimas", „Amžiaus pabaiga, V", „Diena atrištom akim | | | | (1989 m. Vasario 16-oji)", „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta", „Dėkojimas už rudeninį saulės spindulį", „…apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau…". | | — | — | — | | 28 | M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo. | | 29 | J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). | Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos", „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai", „Iveikti save", „Šūvis po Marazyno ąžuolu", „Užšalusios skulptūrų akys". | | 30 | S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. | Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas", „Arklys siūbuoja žalią horizontą…", „Buvau į Lietuvą išėjęs…", poema „Strazdas" (dalis „Žemės arimas"), „Jotvingiu žemė", poema ‚Delčia rudenė deivė " (III dalis), poema „Bilhana" (I pynė), poema „Nakties žiedai" („Viešpaties rožių ilgesys", „Septyneilis apie nebyliąją prapultį"), „Trieiliai birželio naktį", ciklas „Maironio mirtis", „Giesmė apie pasaulio medį", „Giesmė apie gimtąją pirkią", „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę", „Sonetas Andriui Višteliui", „Sonata", „Gedimino valstybės fragmentas", „Himnas lauku krosnelei". |

9. Nepriklausomybės laikų literatūra (tik kontekstas)

AUTORIUS KŪRINIAI
1 A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai). Eilinė: „Klaida", „Taip", „Erškėčių krūmas dūzgia", „Šitoj erdvėj prieš pat užmingant", „Mano Neris", „Gruodis", „Metai be žiogo", „Radausko nužudymas", „Siaurukas čia suka į saulę", „Žiedlapis kris į tenai", „Vidurnaktis", „Plikledis Katedros aikštėje", „Second Hand", „Įtakos", „Du bandymai", „Beveik ligi Šventosios", „Kartais abejoju autoryste", „Regnum MMIII", „Maxima", „Kontaktai".
2 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
3 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Pagal klasę

11 klasė

AUTORIUS KŪRINIAI
1 M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją").
3 J. Radvanas. Radviliada. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 V. Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Hamletas. * Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
6 K. Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.*
8 A. Mickevičius. Eilėraščiai. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).
12 J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai. apsakymai „Vagis", „Lazda", „Ubagas".
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 J. Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
15 V. Krėvė. Tragedija Skirgaila.

12 klasė

AUTORIUS KŪRINIAI
16 V. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
17 F. Kafka. Apsakymas Metamorfozė.*
18 J. Savickis. Novelės. „Kova", „Fleita", „Vagis", „Ad astra", „Jono Graužos nuotykiai", „Mėnesiena".
19 J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
20 H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
21 S. Nėris. Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
22 B. Sruoga. Romanas Dievų miškas.
23 A. Kamiu (Camus). Romanas Svetimas.* Maras [pasirenkamas]
24 V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai). Rinktinė Po ūkanotu nežinios dangum: „Rudens sonetai" (4, 7, 12, 13, 9, 21, 25), „Žiemos sonetai" (2, 4, 9, 10, 24, 25, 28, 29, 31, 34), „Pavasario sonetai"(1, 3), „Vasaros sonetai" (1, 2), „Pavargimas".
25 B. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai. Raštai: „Rudenio lygumose", „Laukiniu rožių šlamesys", „Viena vasara", „Rudens melodija", „Žiema", „Žiaurusis Dievas", „Dovydas prieš Galijotą".
26 A. Škėma. Romanas Balta drobulė.
27 Just. Marcinkevičius. Poetinės drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė Amžino rūpesčio pieva: „Močiutės mūsų", „Anapus Nemuno", „Sena abėcėlė", „Gyvenimas", „Neši mane arčiau savęs, žemele…", „Du eilėraščiai", „Kad giedočiau tave", „Nusilenkimas žolei", „Išvada", „Pasigailėjimo arba Vėlinių sonetas", „Lopšinė gimtinei ir motinai", „Eilėraščio artėjimas", „Amžiaus pabaiga, V", „Diena atrištom akim
(1989 m. Vasario 16-oji)", „Ant vasaros kaklo šermukšniai jau noksta", „Dėkojimas už rudeninį saulės spindulį", „…apgraibomis, prie šulinio seno pasilenkiau…".
28 M. Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
29 J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos", „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai", „Iveikti save", „Šūvis po Marazyno ąžuolu", „Užšalusios skulptūrų akys".
30 S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas", „Arklys siūbuoja žalią horizontą…", „Buvau į Lietuvą išėjęs…", poema „Strazdas" (dalis „Žemės arimas"), „Jotvingiu žemė", poema ‚Delčia rudenė deivė " (III dalis), poema „Bilhana" (I pynė), poema „Nakties žiedai" („Viešpaties rožių ilgesys", „Septyneilis apie nebyliąją prapultį"), „Trieiliai birželio naktį", ciklas „Maironio mirtis", „Giesmė apie pasaulio medį", „Giesmė apie gimtąją pirkią", „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę", „Sonetas Andriui Višteliui", „Sonata", „Gedimino valstybės fragmentas", „Himnas lauku krosnelei".
31 Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktiniai eilėraščiai: „Mano tėvynėje", „Campo di Fiori",„Mittelbergheim", „Niekad tavęs, mieste", „Žuvis", „Valanda", „Rue Descartes", „Filologija", „Sodyba", „Lanka".
32 J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai. „Funikulierius", „ Kavinukas su pastoralėm", „Ateis sekmadienis", „Užsidega kaviniu ugnys", „Vilnius. Miesto vartai", „Saulėgrąža", „Izo rožės", „Kanonas Barborai Radvilaitei", „Senos fotografijos", „Staccato", „Trys gulbės", „Kadrilis", „Geltoni namai su verandom", „Sniego gniūžtės".
33. M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai. „Severiutės rauda", „Kvailutės Onulės rauda", „Kaip Kukutis protą atgavo", „Nakvynė pas žemaitį Kukutį", „Nežinomo dailininko paveiks-las", „Prisiminimas (Serbenta)", „Paskutinis atsisveikinimas su Kukučiu", „Kukutis muša savo mirtį", „Kukučio apsilankymas Vilniuje", „Kukutis nori pamatyti tėvynę", „Tvanas", „Ašara, – dar tau anksti", „Mano žemė sulaukė amnestijos", „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj", „Sutartinė", „Išleistuvių nuotrauka Aleknynės mokykloje", „Prisiminimas (Paserbenty giedant mojavas)", „Daina apie smurtą", „Daina apie neparašytą eilėraštį", „K. B. Margaritai apie virtualią tikrovę".
34 A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai). Eilinė: „Klaida", „Taip", „Erškėčių krūmas dūzgia", „Šitoj erdvėj prieš pat užmingant", „Mano Neris", „Gruodis", „Metai be žiogo", „Radausko nužudymas", „Siaurukas čia suka į saulę", „Žiedlapis kris į tenai", „Vidurnaktis", „Plikledis Katedros aikštėje", „Second Hand", „Įtakos", „Du bandymai", „Beveik ligi Šventosios", „Kartais abejoju autoryste", „Regnum MMIII", „Maxima", „Kontaktai".
35 J. Kunčinas. Romanas Tūla.
36 M. Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Paryškinti kūriniai didesnės apimties


Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Literatūra ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube