← Literatūra

11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas ir epochos

Nors privalomų autorių sąrašas nesikeitė jau nuo 2014 metų, nuo šiol yra laisvė rinktis iš visų 36, todėl visi vienodo svorio. Jūsų patogumui, suskirstyti į 9 skirtingus laiko tarpsnius.

6 min (1081 ž.)

12kl 11kl apibendrinimas

Iliustracija
Aa

Pagal epochą

Paryškinti didesnės apimties kūriniai

Užbaigtas gidas su antika 9-12 kl. mokiniams (Prieš egzaminą, Šviesa. PDF)

Literatūros srovės - Mokovas

0. Antika

Antikos kūriniai nėra įtraukti į 11-12 klasės kūrinius, bet juos galima paminėti, pavyzždiui, lyginant su kitais kūriniais.

Senovės graikų ir romėnų pasaulis (VI a. pr. Kr. - III a. po Kr.).

Žmogus priklauso nuo dievų valios ir lemties.

Antikinėjė literatūroje svarbiausias yra žmogus, o lygybė, teisingumas bei žmogiškmas yra vertybės, kurių siekiama.

Pasaulis aiškinimas mitais.

Atstovai: Homeras (Odisėja), Sokratas, Sofoklis (Antigonė), Ezopas, Vergilijus, Horacijus.

1. Renesansas

Antikos menas tapo autoritetu ir įkvėpimo šaltinis renesanso žmogui.

Renesanso tėvynė yra Italija. Šioje epochoje buvo pradėti statyti miestai kaip Venecija, Florencija.

Turtingi mecanatai globojo meninkus ir mokslininkus (kaip rėmėjai). Renesanso laikais buvo gerbiama universali asmenybė, t.y. įvairių talentų, kūrybingos mąstysenos, smalsus žmogus.

Be to, šiuo metu kilo humanizmo idėjos.

Humanistai žmogų laikė didžiausią vertybę, tikėjo žmogaus galimybėmis, vertino laisvą savą asmenybę. Renesanso žmogaus gyvenimo tikslas buvo atskleisti savo individualius gebėjimus.

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).

2. Barokas

Gyvenimas Dievo ir mirties akivaizdoje, religinė propaganda.

Svarbiausi motyvai: nepastovumas, valdžia, grožis, jaunystė, turtai ir t.t.

Viskas laikina, trumpa. Madinga, kad nepastovumas pastovus. Būdingas prieštaringas pasaulio suvokimas.

Fantastiniai dalykai, sapnai jungiami su tikrove. Anapusis gyvenimas laikomas tikru, tad žemiškasis — kaip skaudi, žiauri, tuščia komedija. Pasaulis yra teatras, žmonės yra aktoriai.

Poezijoje populiarėjo alegorijos, pabrėžiamas žmogaus netvarumas, mirties „pergalė“, nereti gąsdinantys pragaro vaizdai.

Nepamiršk, kad mirsi — lot. „memento mori“. Iš dulkės atsiradai, į dulkę pavirsi.

Išreiškiamas gilus liūdesys, nerimas. Įsigali krikščioniškųjų vertybių aukštinimas.

Renesansas išaukština ryžtingumą, barokas — dorą, abejojantį žmogų. Net ir herojaus kovoje, jo narsumas yra nulemtas pagal Dievo valia.

# KŪRINIAI
1 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

Baroko menas yra itin gražus ir dramatiškas. Daugiau apie tai:

3. Apšvietos amžius

Renesanso atgimimas.

# KŪRINIAI
1 Kristijonas Donelaitis. Metai.
2 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.

4. XIX a. — romantizmas

# KŪRINIAI
1 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
2 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
3 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
4 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

5. XX a. pr. — realizmas, neoromantizmas

# KŪRINIAI
1 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
2 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
3 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
4 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

Dažniausiai čia baigiasi 11 klasės kursas.

6. XX. a vid. modernioji

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

7. XX. a vid. katastrofų literatūra ir egzistencializmas

# KŪRINIAI
1 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
2 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
3 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
4 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
5 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
6 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.

8. Modernioji XX a. II p. literatūra

# KŪRINIAI
1 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
2 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
3 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
4 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
5 Marcelijus Martinaitis.
6 Česlovas Milošas.
7 Judita Vaičiūnaitė.

9. Nepriklausomybės laikų / šių laikų literatūra

# KŪRINIAI
1 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
2 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
3 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Pagal klasę

11 klasė

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
6 Kristijonas Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.
8 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).
12 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
15 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

12 klasė

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
6 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
7 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
8 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
9 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
10 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
11 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.
12 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
13 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
14 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
15 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
16 Marcelijus Martinaitis.
17 Česlovas Milošas.
18 Judita Vaičiūnaitė.
19 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
20 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
21 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →