Slava Ukraini! 🇺🇦
← Literatūra

11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas (2022 m.)

Nors privalomų autorių sąrašas nesikeitė jau nuo 2014 metų, nuo šiol yra laisvė rinktis iš visų 36, todėl visi vienodo svorio. Jūsų patogumui, suskirstyti į 9 skirtingus laiko tarpsnius.

5 min (903 ž.)

12kl 11kl apibendrinimas

N   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Iliustracija
Aa

NORITE SUŽINOTI DAUGIAU APIE ATSKIRAS EPOCHAS? KVIEČIAME SKAITYTI NAUJUS EPOCHŲ KONSPEKTUS, SKIRTUS RENESANSUI, ANTIKAI IR DAUGIAU – JUOS RASITE PAGRINDINIAME SĄRAŠE SU VISAIS 36 AUTORIAIS! ATSIDARYTI SĄRAŠĄ

Pagal epochą

Paryškinti didesnės apimties kūriniai

Užbaigtas gidas su antika 9-12 kl. mokiniams (Prieš egzaminą, Šviesa. PDF)

Literatūros srovės - Mokovas

0. Antika

Antikos kūriniai nėra įtraukti į 11-12 klasės kūrinius, bet juos galima paminėti, pavyzždiui, lyginant su kitais kūriniais.

Skaityti apie antiką

1. Renesansas

Skaityti apie antiką

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).

2. Barokas

Skaityti apie baroką

Skaityti apie viduramžius

# KŪRINIAI
1 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

Baroko menas yra itin gražus ir dramatiškas. Daugiau apie tai:

3. Apšvietos amžius

Renesanso atgimimas. Skaityti daugiau apie apšvietą

# KŪRINIAI
1 Kristijonas Donelaitis. Metai.
2 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.

4. XIX a. — romantizmas

# KŪRINIAI
1 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
2 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
3 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
4 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).

5. XX a. pr. — realizmas, neoromantizmas

# KŪRINIAI
1 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
2 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
3 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
4 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

Dažniausiai čia baigiasi 11 klasės kursas.

6. XX. a vid. modernioji

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

7. XX. a vid. katastrofų literatūra ir egzistencializmas

# KŪRINIAI
1 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
2 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
3 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
4 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
5 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
6 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.

8. Modernioji XX a. II p. literatūra

# KŪRINIAI
1 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
2 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
3 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
4 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
5 Marcelijus Martinaitis.
6 Česlovas Milošas.
7 Judita Vaičiūnaitė.

9. Nepriklausomybės laikų / šių laikų literatūra

# KŪRINIAI
1 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
2 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
3 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

Pagal klasę

11 klasė

# KŪRINIAI
1 Martynas Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
2 Mikalojus Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
3 Jonas Radvanas. Radviliada.. I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.
4 Viljamas Šekspyras (W.Shakespeare). Sonetai. Drama Hamletas. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154).
5 Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
6 Kristijonas Donelaitis. Metai.
7 J. V. Gėtė (Goethe). Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.
8 Adomas Mickevičius. Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.). Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės.
9 Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis.
10 Vincas Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimu keletas žodelių.
11 Jonas Mačiulis - Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai).
12 Jonas Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“.
13 Šatrijos Ragana. Apysaka Sename dvare.
14 Juozas Tumas-Vaižgantas. Apysaka Dėdės ir dėdienės.
15 Vincas Krėvė. Tragedija Skirgaila.

12 klasė

# KŪRINIAI
1 Vincas Mykolaitis-Putinas. Eilėraščių rinkinys Tarp dviejų aušrų. Romanas Altorių šešėly.
2 Jurgis Savickis. Novelės „Kova“, „Fleita“, „Vagis“, „Ad astra“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“.
3 Franz Kafka. Apsakymas Metamorfozė.
4 Jonas Aistis - Aleksandravičius. Pasirinkti eilėraščiai.
5 Henrikas Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.
6 Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė). Eilėraščių rinkinys Prie didelio kelio.
7 Balys Sruoga. Romanas Dievų miškas.
8 Antanas Škėma. Romanas Balta drobulė.
9 Alberas Kamiu (Albert Camus). Romanas Svetimas.
10 Vytautas Mačernis. Sonetai, Vizijos ir kita.
11 Bronius Krivickas. Partizano literatūra.
12 Justinas Marcinkevičius. Poetinė drama Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
13 Marius Katiliškis. Romanas Miškais ateina ruduo.
14 Juozas Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai). Keleivio novelės: „Vakarėjant gražios dobilienos“, „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“, „Iveikti save“, „Šūvis po Marazyno ąžuolu“, „Užšalusios skulptūrų akys“.
15 Sigitas Geda. Pasirinkti eilėraščiai. Rinktinė mokyklai Gedimino valstybės fragmentas: „Lietuvos atsiradimas“, „Arklys siūbuoja žalią horizontą…“, „Buvau į Lietuvą išėjęs…“, poema „Strazdas“ (dalis „Žemės arimas“), „Jotvingiu žemė“, poema ‚Delčia rudenė deivė “ (III dalis), poema „Bilhana“ (I pynė), poema „Nakties žiedai“ („Viešpaties rožių ilgesys“, „Septyneilis apie nebyliąją prapultį“), „Trieiliai birželio naktį“, ciklas „Maironio mirtis“, „Giesmė apie pasaulio medį“, „Giesmė apie gimtąją pirkią“, „Giesmė apie šventąją Lietuvos upę“, „Sonetas Andriui Višteliui“, „Sonata“, „Gedimino valstybės fragmentas“, „Himnas lauku krosnelei“.
16 Marcelijus Martinaitis.
17 Česlovas Milošas.
18 Judita Vaičiūnaitė.
19 Aidas Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
20 Jurgis Kunčinas. Romanas Tūla.
21 Marius Ivaškevičius. Pjesė Madagaskaras.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →