Slava Ukraini! 🇺🇦

12kl

77


Pasiruošk istorijos egzaminui!
12 min   12kl apibendrinimas egzaminams
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Istorijos kurso santrauka
apibendrinimas 11kl 12kl
Pasiruošk lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
2 min   12kl egzaminams apibendrinimas
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
11 min   12kl
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
2 min   12kl
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
2 min   12kl
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
1 min   12kl
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
6 min   12kl
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
1 min   12kl
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
2 min   12kl
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
3 min   11kl 12kl
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
6 min   12kl
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
3 min   11kl 12kl
Aktualu
VBE formulių lapas
1 min   12kl 11kl
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
3 min   apibendrinimas 11kl 12kl 9kl 10kl
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas (2022 m.)
5 min   12kl 11kl apibendrinimas
Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai
2 min   11kl 12kl apibendrinimas besidomintiems
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Matematikos (A) teorija 11-12 klasei
12kl 11kl apibendrinimas
1 skyrius | Politinė geograifja
Valstybės ir pasaulis: politinės geografijos įvadas
1 min   12kl
2 skyrius | Politinė geograifja
Gyventojų geografija: Gyventojų skaičius, jo raida, demografija, migracija
6 min   12kl
3 skyrius | Politinė geograifja
Urbanizacija ir gyvenviečių geografija
5 min   12kl
4 skyrius | Politinė geograifja
Geopolitika: JT, NATO, G8, G20, ES, NVS
4 min   12kl
5 skyrius | Politinė geograifja
Pasaulio ūkis ir ekonomika
5 min   12kl
6 skyrius | Politinė geograifja
Bioprodukcinis sektorius (žemės ūkis, žvejyba)
3 min   12kl
7 skyrius | Politinė geograifja
Energetika ir gamtos ištekliai
14 min   12kl
8 skyrius | Politinė geograifja
Pramonė
5 min   12kl 9kl
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
11 min   12kl ilgas kūrinys modernizmas
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
12kl lyrika besidomintiems modernizmas
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
15 min   12kl
Šri Lanka ir Indija kovoja dėl žuvų
3 min   12kl
Henrikas Radauskas
4 min   12kl poezija modernizmas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
3 min   12kl neoromantizmas poezija
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
22 min   12kl ilgas kūrinys istorinis proza
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
8 min   12kl neoromantizmas poezija
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
12kl proza užsienio besidomintiems
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
13 min   12kl proza ilgas kūrinys užsienio
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
4 min   12kl
Tik su Edukamentas+ (per „Contribee“)
Saulius Šaltenis
12kl besidomintiems proza
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
9 min   12kl poezija
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
12 min   12kl ilgas
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
12 min   12kl poezija
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
11 min   12kl proza modernizmas
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
6 min   12kl modernizmas
Sigitas Geda
2 min   12kl poezija modernizmas
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
6 min   12kl proza modernizmas
Judita Vaičiūnaitė
8 min   12kl modernizmas
Marcelijus Martinaitis
Eilėraščių rinktinė „Kukučio baladės“
4 min   12kl proza poezija modernizmas
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
2 min   12kl postmodernizmas poezija
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
49 min   12kl modernizmas
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“ (I veiksmas)
9 min   12kl drama postmodernizmas istorinis
Jutimo organas
Akies sandara ir ligos
2 min   12kl
Augalų hormonai, tropizmai
1 min   12kl b lygis
Jutimo organas
Ausies sandara ir kaip išgirstame
2 min   12kl
Liežuvis ir nosis
Cheminių medžiagų jutimas
1 min   12kl
Evoliucija, rūšys
5 min   12kl
Faktorialo sąvoka
0 min   12kl
Genetikos pradmenys, kraujo grupės, genealogija
4 min   11kl 12kl
Homeostazė
3 min   b lygis 12kl
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
2 min   11kl 12kl
Nervų sistema
2 min   12kl b lygis
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
2 min   11kl 12kl
  🌎   Geografija
    🌎    
Peru Respublika (valstybės analizė)
12kl

Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
1 min   12kl 11kl
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
3 min   12kl
Raumenys
1 min   12kl b lygis
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
3 min   12kl
Smegenys
2 min   12kl
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
3 min   11kl 12kl
Šalinimas
3 min   b lygis 12kl
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
4 min   11kl 12kl
  📕   Literatūra
    📕    
Visi kūriniai, kuriuos galėsi cituoti per lietuvių kalbos ir literatūros VBE
egzaminams 11kl 12kl

Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos
3 min   12kl 11kl