← Istorija

VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią

2 min (354 ž.)

12kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] [1917 m. liepos mėnuo. Bolševikai kaunasi su Laikinosios vyriausybės pajėgomis](https://rarehistoricalphotos.com/july-days-russia-1917/)

1917 m. liepos mėnuo. Bolševikai kaunasi su Laikinosios vyriausybės pajėgomis

Aa

💡 Vasario ir spalio revoliucijos įvyko kovą ir lapkritį pagal dabartinį kalendorių. Rusijos kalendorius buvo pažengęs 13 dienų į priekį, skirtingai nei kitų šalių Gregorian kalendoriai (iki bolševikų atėjimo į valdžią.

Pirmojo pasaulinio karo metu įvyksta ši vasario ir spalio revoliucijos 1917 metais.

Vasario revoliucija

Iki vasario revoliucijos Rusijoje buvo absoliutinė monarchija, caras turėjo visą valdžią ir nors buvo parlamentas (dūma), parlamentas buvo tik kaip aptariamoji valdžia, padedanti monarchui. Kitaip sakant, nebuvo demokratinių saugiklių.

Atkreipta prieš carą, paskutinysis buvo Nikalojus II. Vėliau jis ir jo šeima buvo nužudyti pagal bolševikus.

Kokios problemos Rusijoje?

  • Trūksta maisto, nes visas siunčiamas kariams
  • Darbininkai norėjo didesnių atlyginimų
  • Valstiečiai nepatinkinti dėl nepalankių baudžiavos panaikinimo sąlygų, tad moka mokęsčius už žemę, dėl pasaulinio karo ir, be to, buvo atimti arkliai tam pačiam karui
  • Buržuazija nori valdžios, daugiau teisių bei laisvių

Daugiausiai vasario revoliucijoje yra atstovaujama buržuazija.

Rusijoje buvo pažadėtos demokratinės laisvės ir teisės (po karų ir panašiai).

Po revoliucijos Rusija tampa respublika, įkūriama Laikinoji vyriausybė.

Laikinoji vyriausybė vis dėlto nepasitraukia iš Pirmojo pasaulinio karo, tad visos problemos, kurios erzinosi žmones, yra neišspręstos.

Spalio perversmas

Leninas

Leninas

Pretekstas

Socializmas skyla į dvi šakas: bolševikų ideologiją bei socialdemokratų ideologiją. Bolšveikai kur kas radikalesni: anot jų, lygybę galima pasiekti tik prievarta, o socialdemokratai nori tai pasiekti per rinkimus ir demokratinius procesus.

Bolšveikai sako, jog buržuazija savo noru neatiduos žemes ar turtus.

Vladimiras Leninas — bolševikų vadovas, Liaudies komisarų tarybos pirmininkas, įtvirtinęs bolševikų diktatūrą, parašęs nemažai ideologinių veikalų.

Grįžęs iš užsienio, sukuria strateginį planą, su kuriuo bolšveikai ateis ir užims Rusijos valdžią. Reikėjo plačių masių, tad valstiečiams prižada žemę. Gatvėse girdisi šūkis: Žemės! Dvasininkijos ir bajorų/dvarininkų žemė bus atimta ir perduota tiems, kurie dirba/dirbs tą žemę. Kitas svarbus punktas — bus užbaigtas karas, kad baigtųsi badas.

Be to, bolševikai neoficialiai vadinami komunistais.

Nebuvo sunku užimti valdžią

Bolševikai užima Žiemos rūmus, kuriuose buvo Laikinoji vyriausybė, ir tai nebuvo sunku, nes vienintelė apsauga buvo:

  • kursantai, t.y. studentai
  • moterų batalionas

Visur valdžioje bolševikai vadinami sovietais, tad nuo šiol Rusija yra sovietinė Rusija. Skelbia, kad atstovauja darbininkams, neturtingiems valstiečiams.

[Nepatikrinta informacija.] Per Steigiamąjį seimą galutinai įsigaliojo bolšveikai, tada buvo panaikintas.

Balandžio tezės.

Steigiamasis susirinkimas/seimas turėjo būti įstatymų leidžiamoji valdžia.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.