← Istorija

VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV

2 min (348 ž.)

12kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Angliškai The Great Depression.

Įvykių eiga

 1. Pirmasis pasaulinis karas 1914-1918 m. (VBE)
 2. Pokario krizė 1919-1922 m.
  • Negili, bet vyko nepasitenkinimai
  • Labiausiai palietė Europą
  • 1920 m. moterys gavo teisę balsuoti
  • Prohibicijos laikotarpis (buvo draudžiamas alkoholis)
 3. Klestėjimas 1923-1929 m.
  • JAV mažai nukentėjo nuo Pirmojo pasaulinio karo, maži nuostoliai
  • Užsitęsusi pokario krizė Europoje
  • Sparti technikos raida
  • Ūkio koncentracija: didėjo ūkiai, JAV pirmavo ūkio sektoriuj
  • Klestėjo kultūra, augo šalis
  • Hollywood žvaigždžių kultas
  • Susikūrė prekybos centrai (supermarkets)
 4. Depresija 1929-1939 m. (VBE)
 5. Naujasis kursas 1932-1939 m.
 6. II pasaulinis karas 1939-1945 m. (VBE)

Priežastys

 • Perprodukcija
 • Liberali ekonomika be reguliacijos.
  • Kai buvo įvedamas etatizmas (rinkos kontrolė, priežiūra), taip buvo išeinama iš krizių.
 • Valstybė menkai kontroliavo įmones
 • Neapdrausti indėliai, nereguliuojami bankai
 • Netikra akcijų vertė, akcijos nedengtos įmones turtu
 • Valstybės nesikišimas į darbo santykius, sąlygas
 • Bankai negali atiduoti palūkanų, prasideda panika

Krizės apraiškos

 • Juodasis penktadienis (Black Friday), bankruotuoja Niujorko akcijų birža
 • Daug žmonių gyveno ant paskolų
  • Kai įvyksta krizė, žmonės atleidžiami iš darbo. Kadangi nebeturi pajamų, negali atsiskaityti ir sumokėti paskolų, todėl užstato savo turtą (pavyzdžiui, namą).
  • Dėl to liko daug bedarbių, benamių.
 • Persimeta į Europą. Labiausiai paveikia išsivysčiusias šalis pramonės atžvilgiu (pavyzdžiui, Vokietiją)
  • Beje, tai nepaveikė SSRS, nes jų planinė ekonomika yra atskira nuo viso pasaulio.

Ekonomika

 1. Smuko ekonomika 45%, daug įmonių bankrutavo
 2. Nuvertėjo JAV doleris (USD)
  • Buvo atsietas nuo aukso
 3. Didžiulė infliacija
 4. Milijonai bedarbių ir benamių
  • Didžiulės eilės sriubai
 5. Didžiuliai socialiniai neramumai
 6. Aktyviai ima reikštis radikalios jėgos (Hitlerio, Musolinio fašistinės jėgos)
 7. Smuko vartojimas
 8. Mėginimai įvykdyti perversmus

Naujasis kursas (Kaip išeita iš krizės)

Franklin D. Roosevelt’o pavadinta politika, su kuria įvesti kai kurie etatizmo principai:

 1. Organizuojami viešieji darbai. Duoda darbą, pinigų, todėl vėl reikia gaminti produkciją.
 2. Reguliuojami bankai: apdrausti indėliai, negalėjo teikti nepamatuotų indėlių.
 3. Dideli muitai importui (didesnė tikimybė, kad dėl to augs vidinė ekonomika).
 4. Įvestos socialinės garantijos.
  • Nustatya 8 val. darbo diena
  • Uždraustas vaikų darbas.
 5. Fermeriams (ūkininkams) nurašytos skolos.

Su krize Vokietijoje susidorojo VNSDP (nacionalsocialistų) partija ir su jos likučiais — Hitleris. Prancūzijoje įvesti progresiniai mokęsčiai.

Krizės poveikis visuomenės raidai

 1. Įsitikinta laukinio kapitalizmo — vyriausybės narių nesikišimasis į ekonomiką. Etatizmas.
 2. Kitose šalyse atsirado radikalios jėgos: Norvegijoje, Prancūzijoje, netgi ir JAV
 3. Daug kur žlugo demokratija
 4. Moralinė krizė

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.