← Geografija

2 skyrius | Politinė geograifja
Gyventojų geografija: Gyventojų skaičius, jo raida, demografija, migracija

6 min (1231 ž.)

12kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Pasaulio gyventojų skaičiaus raida

Demografinis sprogimas — spartus gyventojų skaičiaus augimas.

Ką reikia žinoti:

-> Kiek dabar pasaulyje gyvena žmonių?

Pasaulio populiacija 1700-2100 m.

Demografinis raidos modelis

Rodo, kaip augo populiacija.

Stadijos ir Didžiosios Britanijos pavyzdžiai:

 1. Didelis NP svyravimas. Tokių valstybių iš esmės nėra. Lėtai kilsta gyventojų skaičius. Gentinėms ir senesnės valstybėms priskiriamas. D. Brit. iki 1760 m.
 2. Ankstyvoji demografinė raida. Ekonomiškai neišsivysčiuosios šalys. D. Brit. 1760-1880 m.
 3. Vėlyvoji demografinė raida. Stabilus NP. Gerėja gyvenimo kokybė. Ekonomiškai išsivysčiuosios šalys. JAV, Brazilija, Indija. D. Brit. 1880-1940 m.
 4. Mažas NP svyravimas. Ekonomiškai stiprios šalys. Lietuva. D. Brit. nuo 1940 m.
 5. Teorinis - depopuliacija.

Ugdome.lt

Grafikas: ugdome.lt

Amžiaus, lyties piramidės

Ugdome.lt grafikas

Stadijos, susijusios su demografiniu raidos modeliu:

 1. Piltuvas. Didelis gimstamumas, mažai išgyvena.
 2. Piramidė. Mažėja mirtingumas.
 3. Varpas. Stabilus NP. Priskiriama JAV.
 4. Urna. Senėjanti populiacija, svyruoja NP. Priskiriama Lietuva.
 5. Vėduoklė. Mirštanti populiacija, dingstanti.

Peržiūrėti įvairių šalių piramides →

Lietuvos gyventojų tankumas

Tankiausia yra gyvenama didžiųjų miestų teritorijose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda).

Rečiausiai gyvenama rytinės ir pietinės Lietuvos dalyse.

Rečiau apgyvendinama pagal / dėl miškų, ežerynų, reljefo.

Žemumose lengviau gyventi ir dirbti žemę, todėl didelis, geresnis derlius.

Credit: Mapizojai

MAPijozai: Įdomūs žemėlapiai

Demografiniai rodikliai

 • Gimstamumas
 • Mirtingumas
 • NP (natūralus prieaugis)
 • Vidutinė gyvenimo trukmė
 • Vaisingumas

Demografinis sprogimas paprastai paaiškintas ir demografinės raidos modelis

Ko gero, geriausia medžiaga, kuri paaiškina demografinį sprogimą — šis Kurzgesagt pranešimas. Galima įsijungti lietuviškus subtitrus. Ištrauka:

Niekada anksčiau istorijoje negyveno tiek daug žmonių, kiek gyvena dabar. Mūsų skaičiai staigiai išaugo, nuo 1 milijardo 1800 metais, iki 2,3 milijardo 1940 metais, 3,7 milijardo 1970 metais ir 7,4 milijardo 2016 metais. Per pastarąjį šimtmetį pasaulio populiacija išaugo keturis kartus, tai ko mes galime tikėtis kitame amžiuje? Ir ką populiacijos augimas reiškia mūsų ateičiai? Ar bus masinė migracija, perpildyti lūšnynai ir didžiuliai miestai, dengiantis žemynus, ligos ir tarša, chaosas ir smurtas dėl energijos, vandens ir maisto, ir žmonių rūšis susitelkusi vien ties savęs išlaikymu? Ar populiacijos augimas sunaikins mūsų gyvenimo būdą? Ar ši pranašystė - tik nepagrįsta panika? 1960 metais populiacijos augimas pasiekė niekada neregėtą greitį. O tai privedė prie apokaliptiškų pranašysčių, pvz.. skurstantieji dauginsis ir užplūs išsivysčiusįjį pasaulį. Taip gimė populiacijos pertekliaus legenda.

Be to, šita grafika yra ganėtinai įdomi, rodanti gyv. sk. pasiskirstymą pagal valstybes:

Gyv. sk. proporcijos pagal valstybes

Migracija (teorija)

Mokėti:

 • paaiškinti migracijos rūšis
 • apibūdinti svarbiausius emigracijos regionus
 • kontūriniame žemėlapyje nurodyti 4-6 tarpžemynines migracijos kryptis
 • analizuoti išvykusių Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitą.

Naudingas šaltinis: Ugdome

Visam laikui (arba ilgiau nei metams) išvykus:

 • Emigracija: emigrantas, kuris išvyksta iš šalies.
 • Imigracija: imigrantas, kuris atvyksta į šalį.

Pavyzdžiui, šiuo metu Airijoje gyvenančius lietuvius vadiname emigrantais (tačiau Airijos atžvilgiu jie yra imigrantai!), o pas mus atvykusius gyventi baltarusius – imigrantais.

Pagal priežastis

 • Savanoriška

 • Priverstinė

  • Deportacija — priverstinis išsiuntimas iš šalies
  • Be to, pabėgėliai migruoja dėl socialinių, ekonominių priežaiščių, gamtos nelaimių: karo konfliktai, persekiojimas, diskriminacija, badas ir panašiai. Žr. 2015 m. refugee crisis
 • Repatriacija — sugrįžimas į tėvynę

Pagal trukmę

Nuolatinė migracija – gyventojų kėlimasis į naują gyvenimo vietą. Tai gali būti migracija iš kaimų į miestus, iš miestų į kaimus arba iš miestų į miestus.

Laikinoji migracija – gyventojų kėlimasis į naują gyvenimo vietą turint tikslą ten dirbti arba mokytis. Užsidirbę pinigų arba baigę mokslus laikinieji migrantai po kelerių metų grįžta į ankstesnę gyvenimo vietą. Laikinoji migracija būdinga Europai, Šiaurės Amerikai, Persų įlankos šalims. Į šiuos regionus kasmet darbo tikslais atvyksta daug laikinųjų imigrantų.

Sezoninė migracija – žmonių vykimas į kitą vietovę arba net į kitą šalį keliems mėnesiams ar savaitėms atlikti sezoninių darbų: nuimti derliaus, aptarnauti turistų.

Švytuoklinė migracija – kasdienis važinėjimas (išskyrus poilsio dienas) į kitą gyvenvietę dirbti arba mokytis. Ši migracija būdinga didesniems miestams, kurie turi priemiesčius.

Pagal kryptį

 • Tarpvalstybinė
  • Legali
  • Neteisėta
 • Vidinė
  • Gyventojų kėlimasis gyventi į kitą savo šalies gyvenvietę. Tokia migracija itin intensyvi tarp kaimų ir miestų, taip pat tarp mažų ir didelių miestų.

Migracija dėl „protų nutekėjimo“

Pastaruoju metu vis augantys emigracijos mastai laikomi viena svarbiausių nekarinių grėsmių Lietuvai. Mokslininkų ir tyrėjų išvykimas dirbti į užsienį (protų (smegenų) nutekėjimas, angl. brain drain) yra labai svarbi sudedamoji šios problemos dalis, nes pirma, aukščiausią išsilavinimą turintys asmenys sudaro mobiliausią visuomenės dalį, antra, „protų nutekėjimas“ ir „protų cirkuliacijos“ nebuvimas stabdo šalies mokslo ir ūkio plėtrą.

Nepaisant „protų nutekėjimo“ problemos svarbos, iki šiol nėra vieningos strategijos, kaip ją reikėtų spręsti.

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos PDF

Migracijos politikos pavyzdys

Šengeno zona (Europos Sąjunga ir kitos šalys)

Daugiau apie Šengeną

 • Laisvas judėjimas
 • Nedraudžiama migracija
 • Dėl laisvų sienų, pagerėjo Šengeno šalių ekonomika

Jungtinė Karalystė ir Brexit

UKIP (Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija) prieš Brexit balsavimą skleidė didelę propagandą, baugino piliečius, jog imigracija yra žalinga šaliai ir.

Ši tema yra ypač ginčintina, galima pamatyti pažiūrių skirtumą, lyginant Last Week Tonight (labiau left-wing / kairųjų pažiūrių politinė komedija) ir FOX (dažnai kritikuojamos dešiniųjų pažiūrių naujienų kanalas).

Bet svarbu paminėti, kad Last Week Tonight yra laida, kurią paruošia ekspertai, o interviu yra dažniausiai diskusija, kuri neretai gali vykti eksprontu, būti vienpusiška.

Nigel Farage tikina, jog publika nusprendė pakeisti migracijos politiką, labiau atsiriboti nuo Europos Sąjungos ir apskritai viso pasaulio (Farage neigiamai vertina globalizmą).

Šiuo metu (2019 metais) yra didelis pasipiktinimas, nes piliečiai iš Europos Sąjungos, kurie persikėlė į JK, nežino, kas vyks toliau.

Škotijos pirmoji ministrė pirmininkė Nicola Sturgeon kviečia ES piliečius, kad liktų šalyje, nes Brexit gali sukelti paniką tiems, kurie anksčiau ramiai gyveno Škotijoje ir prisidėjo prie ekonomikos.

JAV

 • Reikia vizos gyventojams, ją gauti nėra lengva
 • Griežtai reguliuojamas judėjimas ir sienos
 • Bandoma slopinti migraciją

Migracijos statistika

Vietovė Iš kur atvyksta žmonės? Dėl kokios priežasties atvyksta?
Vakarų Europa 1960-1990 m. daugiausia imigrantų atvyko iš Pietų Europos ir Šiaurės Afrikos šalių, Turkijos ir Pietų Azijos.

Žlugus komunizmui, padaugėjo imigrantų iš Rytų Europos šalių (tarp jų ir iš Lietuvos).
Darbo imigrantai iš ekonomiškai silpnesnių šalių.
Šiaurės Amerika Iš viso pasaulio, bet didelę dalį sudaro Lotynų Amerikos, Rytų Azijos išeiviai: Mexico, China, Vietnam, Filipino.

Dabar imigrantai laikomi tie, kurie gimę ne šalyje.

Imigrantų palikuonys čia vadinami vietos gyventojais.
Ieško geresnių gyvenimo sąlygų. Kai kurie pabėgėliai, traukiasi iš regionų, kuriuose vyksta daug nusikaltimų.
Rusija Buvusių Sovietų Sąjungos respublikų gyventojai (ukrainiečiai, moldavai, tadžikai). Darbo imigrantai. Be to, vyko intensyvi ir rusų repatriacija (grįžo į tėvynę) iš Vidurio Azijos ir Kaukazo šalių.
Australija Dabar daugiausia į šalį vykstama iš Pietryčių Azijos. Tokia pati imigrantų šalis, kaip ir JAV arba Kanada.
Persų Įlanka Kvalifikuoti specialistai (nedidelė dalis) iš Europos, Indijos, Korėjos, Taivano.

Nekvalifikuoti arabų imigrantai atvyksta iš arabų valstybių, kuriose nėra didelių naftos telkinių (Egipto, Jordanijos, Jemeno).

Daugiau nei pusę visų imigrantų sudaro nekvalifikuoti atvykėliai iš skurdžių Pietų ir Pietryčių Azijos valstybių (Indijos, Pakistano, Bangladešo, Filipinų). Gauna sunkiausius darbus ir prasčiausius atlyginimus.
Darbo imigrantai. Svarbiu migrantų traukos regionu tapo dėl milžiniškų naftos bei dujų telkinių įsisavinimo.

Duomenų šaltinis: http://123.emn.lt/

Dėl kokių priežasčių nuo 1990 metų lietuvių sumažėjo 24%?

Dėl migracijos (706 tūkst.) ir minusinio natūralaus prieaugio (177 tūkst.).

Kokio amžiaus žmonių 2017 metais emigravo daugiausiai?

2017 m. daugiau nei 76 proc. emigrantų buvo 15 – 44 metų.

Įvardinkite pagrindines šalis, į kurias renkasi emigruoti lietuviai?

 1. Jungtinė Karalystė
 2. Norvegija
 3. Vokietija
 4. Airija
 5. Ispanija
 6. Danija
 7. Švedija
 8. Baltarusija
 9. Nyderlandai
 10. Italija

Be to, 2016 m. daug žmonių emigravo į Kanadą, Rusiją ir JAV.

2016 2017 2018
Jungtinė Karalystė 180000 170000 212000
Norvegija 35770 42491 48000
Vokietija 39001 43057 48000
Airija 46717 46717 36552
Ispanija 17692 16041 25591
Danija 11553 12919 13967
Švedija 10406 10406 13659
Baltarusija 8034 7057 7057
Nyderlandai 4885 5301 6476
Italija 4875 5070 5161

Nurodykite, kokia 2017 m. buvo imigrantų sudėtis?

Labiausiai į Lietuvą imigruoja iš:

 1. Ukrainos
 2. Baltarusijos
 3. Rusijos
 4. Indijos
 5. Sirijos
 6. Latvijos
 7. Vokietijos
 8. Italijos
 9. Jungtinės Karalystės
 10. Rumunijos

(Pagal 2017 metų duomenis.)

Ne ES piliečiai — 46%, grįžtantys Lietuvos piliečiai — 50% ir tik 3,4% ES piliečiai.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Geografija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.