← Geografija

7 skyrius | Politinė geograifja
Energetika ir gamtos ištekliai

Septynių pamokų temos: gamtos ištekliai, Lietuvos gelmės, pasaulio energetikos sistema ir dabartiniai duomenys, iškastinis kuras, atsinaujinantys šaltiniai, Lietuvos energetika.

14 min (2827 ž.)

12kl

R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Miguel Bruna / Unsplash

Miguel Bruna / Unsplash

Aa

1. Gamtos ištekliai

Kaip skirstomi ištekliai pagal gamtos komponentus ir atsinaujinimą? Kas yra išteklių prakeiksmas, darnusis vystymasis bei gamtos išteklių išsekimo problema?

Kas yra gamtos ištekliai? Visi gamtos komponentai, gamtinės jegos, kurias žmonės naudoja ūkinėje veikloje.

Klasifikacija

Skirstymas pagal:

  • Gamtos komponentus
  • Panaudojimo būdą
  • Atsinaujinimą

Žmogiškieji ištekliai:

  • Technologiniai
  • Darbo
  • Kapitalo, finanso

Išteklių prakeiksmas (Paradox of Plenty) — ekonominis terminas, kai šalis tampa pernelyg priklausoma nuo žaliavų. Žaliavų gausa gali daryti tam tikrą neigiamą įtaką ekonomikai. Kitų šakų stabdymas, vystosi priklausomybė, autoritarizmas, konfliktai.

Išsekimo problema:

  • Kai kurių iškasenų atsargos gali išsekti iki XXI a. pabaigos.
  • Žaliavos pasiskirsčiusios labai nevienodai.
  • Išsivysčiusios šalys vis labiau priklauso nuo žaliavų importo.

Darnusis vystymasis — tvarus, taupus išteklių išnaudojimas: atliekos rūšiuojamos, perdirbamos ar utilizuojamos, energiją taupančios technologijos.

Išteklių naudojimas, ko gero, tik kils: