<- Istorija

VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės

371 žodžiai — 2 min

11kl 12kl

Iliustracija

Ideologija (kitaip sakant: idėjų visuma, doktrina), kuri į pirmą vietą kelia tautą, tautinių valstybių sukūrimą.

Nacionalizmas yra tautų judėjimas (kaip ir ideologija).

XIX a. atsiranda moderni tauta

Kas yra tauta?

Tauta turi:

 1. bendrą kalbą
 2. papročius, tradicijas
 3. religiją
 4. kalbą

Moderni tauta turi tautinę savimonę, kad priklausai tautai.

Kitas dalykas yra suvokimas, kad tauta nori turėti savą valstybę.

Moderni tauta

Iki XIX a. šalys buvo sukuriamos pagal teritorijas.

Susikūrimo priežastys

Kas žadino tautą?

 1. Didžioji Prancūzijos revolicuija
 2. Apšvietos idėjos (tauta yra žmonių susitarimas)
 3. Napoleonas, jo pokyčiai per karus
 4. Vienos kongresas, kuriame su žmonėmis buvo elgiamasi pagal laimėtojų norus
 5. Kultūrinis sąjūdis romantizmas. Romantikai labai akcentuoja žmonių jausmus, meilę tautai ir tėvynei, aukština praeitį ir istoriją.

Formuojasi ideologija, ją skleidžia nacionalistai, nacionaliniai judėjimai.

Kitos sąvokos

Tuo tarpu taip susiformavo:

Šovinizmas (chauvinism) — radikalus nacionalizmas, kuris iškelia tautą ir kelia neapykantą kitoms tautoms. Gali išaugti į kraštutinę formą, todėl tada manoma, jog reikia išnaikinti kitas tautas.

Mesianizmas iš žodžio mesija, messiah — žmogus, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį.

Mesianzimas — nacionalizmo atmaina pripažįstanti tautą kaip atskirą ir priskiria misiją pagal save suformuoti kitas tautas, jų gyvenimus. Pavyzdys: vesternizacija (Westernization), kai vyko kolonų grobimas.

 • Integracija — tautos sujungimas, vyksta nacionalizmas kaip cementas.
 • Dezintegracija — atvirkštinis procesas, nacionalizmas kaip dinamitas.

Trys nacionalizmo judėjimų etapai

Nereikia žinoti visų pokyčių atmintinai.

I. 1829, 1830 m.

 • Graikija atsiskiria nuo Osmanų imperijos
 • Belgija atsiskiria nuo Nyderlandų karalystės
 • Protėviai iš Lietuvos taip pat norėjo atsiskirti nuo Rusijos ir atkurti ATR. Patys lietuviai neturėjo subrendusios lietuvių savimonės, todėl buvo didesnis lenkų judėjimas. Verta prisiminti, ką sakydavo lenkai, gyvenantys ATR: aš esu lenkas, bet LDK pilietis.

II. 1848, 1849 m. (Tautų pavasaris)

 • Nacionaliniai judėjimai apima visą Europą
 • Tautų atgimimas, todėl vadinasi šie metai Tautų pavasaris
 • Nebuvo pasiekti reali rezultatai

III. XIX a. II d. — XX a. pr.

 • Austrijos imperija persivadina į Austrijos-Vengrijos imperiją 1867 m.
  • Vengrai išsikovojo pripažinimą, nes Austrija jau buvo daugiatautė šalis
  • Išsikovojo lygias teises
  • Buvo ir daug čekų šalyje, bet nebuvo pripažinti kaip vengrai
  • Turėjo atskirą parlamentą ir vengrai, ir austrai
  • Sužlugo po Pirmojo pasaulinio karo
 • Susikuria Vokietija, Italija XIX a.
 • XX a. susikuria Albanija

Svarbu žinoti: VBE yra buvęs XX a. nacionalizmo judėjimo žemėlapis. Tačiau daugelis netaisyklingai parašė, kad tai buvo XIX a. žemėlapis. XX a. buvo Albanija, XIX a. nebuvo.

💖 Nusiųskite konspektus draugams, dalinkimės žiniomis!

Panašūs konspektai

Tik Istorija ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Komentarai