<- Istorija

Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija

Iliustracija

Atėjimas buvo demokratiškas, teisėtas, legitimus.

Veimaro respublikoje parlamentą paleisdavo Hindenburgas. Dažnai būdavo išrenkami parlamento nariai. Nesusidarydavo daugumos.

Hindenburgas paskyrė Hitlerį kancleriu, didžiausios parlamento partijos lyderiu ir vyriausybės vadovu.

Priežastys

  1. Pokario krizė, per kurią 5 mln. neteko darbo

Naciai skelbė, kad nebebus nedarbo.

  1. Versalio taikos sutarties nutarimai, kurie žemino vokiečių tautą. Nenorėjo vykdyti sąlygų.

  2. Patraukli Hitlerio programa knygoje Mein Kampf

Knygą rašė, kai buvo kalėjime po Alaus pučo (vykusio dėl Hitlerio bandyto valdžios nuvertimo Bavarijoje).

Žadama spręsti ekonomines problemas, skelbiamas antisemitizmas, germanų/arijų viršenybę virš kitų nesivaverčių tautų.

Germanai visada buvę kultūros ir pažangos skleidėjai, turi toliau plėstis.

Raginta iš pradžių sukurti Didžiąją Vokietiją (sujungti visas vokiškai kalbančias žemes, Austriją).

  1. Milžiniška nacių propaganda. Per rinkimus naudota spauda ir radijas. Hitleris tapo savotiškas tautos gelbėtojas.

  2. Lėmė ir socialdemokratų bei komunistų negebėjimas suitarti tarpusavyje ir sudaryti koalicijas. Jeigu būtų susidarę, naciams būtų užkirtę kelią


Palauk, ar padėjo?

Ieškai kitokio konspekto arba nori kitos pamokos konspektų? Mes turim tai, ko tau reikia.

Istorija ->

Visos pamokos ir konspektai ->

Sek mūsų Instagramą ir pirmas sužinok, kada įkelsim naujus konspektus arba video

    Instagram

YouTube icon     YouTube