Didžioji Prancūzijos revoliucija

Perskaitysi per 1 min.  ·  159 ž.  ·  2019-08-18

Prieš revoliuciją

Liudvikų giminė atstovavo Apšviestąjį absoliutizmą:

 • daug nesėkmingų karų
 • daug išleistų lėšų
 • nebuvo kreipiamas dėmesis į ekonomiką, dėl to smuko

Todėl bandė išgelbėti absoliutizmą reformomis:

 • toliau buvo stiprinama merkantilizmo (vidinės rinkos skatinimas) politika
 • buvo tariamasis su švietėjais, pavyzdžiui Ruso

Priežastys

 • Neribojama valdžia
 • Nesėkmingi karai
 • 2 iš eilės nederliaus metai
 • Kaimuose maištavo valstiečiai
 • Mokęsčių naštas priklausė trečiajam luomui
 • Bajorai nenorėjo įvesti naujų mokęsčių
 • Žavėjimasis Did. Britanijos, JAV socioekonomine santvarka
 • Trečiasis luomas norėjo dalyvauti politiniame procese
 • Revoliuciją stimuliavo Apšviestos epocha

Revoliucijos pradžia

Kai visa visuomenė pradėjo priešintis prieš karalių + Bastilijos kalėjimo sugriovimas — 1789 m. VBE

Kalėjime buvo mažiau nei 10 žmonių, kurie buvo politiniai kariai.

Sankiuoliotai (alkana prastuomenė) prisijungė prie revoliucijos.

Etapai

1. Žmogaus ir piliečių teisių deklaracija

 • panaikino luominę visuomenę
 • iškelia lygybę, laisvę prieš įstatymą
 • privati nuosavybė neliečiama
 • valdžią renka, formuoja žmonės

Socialinės reformos

 • Nusavintos bažnyčios žemės (sekuliarizacija)
 • Panaikinta dešimtinė
 • Sulygintos teisės žmonėms, kurie turi kitą tikėjimą
 • Panaikinti luomai
 • Panaikinti aristokratijos titulai

Ekonominės reformos

 • Panaikinti cechai, provincijos

Atspausdinti puslapį   Siūlyti keitimus
Žymės
Autoriai
Neskelbiama
Redaktorius
Paskutinį kartą atnaujinta
2019-08-18