← Istorija

VBE 6.14, 6.15, 6.16, 6.17
Pasaulis po komunizmo

Šaltojo karo pabaiga ir Lietuvos išsivadavimas.

4 min (757 ž.)
[Nuotrauka] „Scanpix“/„RIA Novosti“ nuotr. / [Michailas Gorbačiovas Lietuvoje](https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/m-gorbaciovas-lietuvoje-pries-25-metus-sovietu-lyderis-buvo-bejegis-pries-laisves-troskima-582-477611?copied) — Gorbačiovas visur važinėdavo su žmonėmis. Į politinę aplinką pirmas išleido moteris.

„Scanpix“/„RIA Novosti“ nuotr. / Michailas Gorbačiovas Lietuvoje — Gorbačiovas visur važinėdavo su žmonėmis. Į politinę aplinką pirmas išleido moteris.

Suprasti Pasiruošti
Aa

Sąvokos

 • Paritetas - lygus bendradarbiavimas su valstybėmis
 • Detantas - tarptautinės įtampos mažinimas

SSRS - Pertvarka, viešumo politika (rus. perestroika, glasnost). Michailas Gorbačiovas (Mikhail Gorbachev)

Pertvarka ir viešumo politika, komunizmo sistemos žlugimas (PPTX)

Tikslas — išlaikyti ir sustiprinti SSRS.

Michailas Gorbačiovas, 1990 m.

Michailas Gorbačiovas, 1990 m.

Uždaviniai

 • Sustiprinti ekonomiką
 • Įvesti demokratiją
 • Bendradarbiavimas su Vakarais. Žiūrėti į užsienio valstybes ne kaip priešus, bet SSRS su kitomis Vakarų valstybėmis elgtis kaip su partneriais
 • Sušvelninti Rytų bloką, kad nesugriūtų ir SSRS nebūtų kaip priešas

Priemonės

 • Perestroika (pertvarka) į ekonomiką
 • Glasnost (viešumas) į socialinius santykius

Rezultatas: sugriuvo SSRS ir Rytų blokas.

Žr. žemėlapį - Čekoslovakija egzistavo tik tarpukaryje.

Dabar suskilusi Jugoslavija

Neįstojo Gruzija, Moldova/Moldovija ir Baltijos šalys į NVS

Naujai susikūriusios po Šaltojo karo (??? — informacija pilnai nepatikrinta): Slovėnija, Kroatija, Bosnija ir Herzegovina, Serbija, Albanija, Makedonija


Kodėl reikėjo pokyčių?

 1. Planinės ekonomikos neveiksnumas, deficitas
 2. Totalitarinio valdymo visuomenė buvo apima apatijos, neturėjo kūrybingumo
 3. SSRS nebepajėgė išlaikyti savo vaidmens tarptautinėje arenoje
 • Nesisekė Afganistano karas, nebuvo lėšų sąjugininkams
 • SSRS visiškai buvo neįgali imtis veiksmų prieš JAV

Kaip?

 1. Leista imti individualios darbo veiklos
 2. Pradėta nesusidoroti su disidentais
 3. 1989 m. SSRS liberalizavo rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą (AT)
 4. Įvesta prezidento institucija
  • SSRS prezidentu buvo išrinktas Michailas Gorbačiovas, bet
  • Rusijos, kaip viena iš SSRS respublikų, prezidentas — Borisas Jelcinas
 5. 1990 m. įteisinta privati nuosavybė, įvesta rinkos ekonomika
 6. SSRS įvykdė detantą — iš tikrųjų pradėta mažinti tarptautinę įtampą
 7. Atrsisakyta Brežnevo doktrinos, leido respublikoms tvarkytis savarankiškai
 8. SSRS išvedė kariuomenę iš Afganistano (1988-1989 m.)
 9. Sugriauta Berlyno siena 1989 m.

Lietuvoje - LPS

LPS logo

Konspektas jau greitai:

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS), sausio 13 d. ir kovo 11 d. įvykiai (PPTX)
 • LPS susikūrė 1988 m. (9 deš.)
 • Iki 1990 m. nekeltas nepriklausomybės klausimas
 • Pirminiai tikslas: grąžinti atributiką, pripažinti aneksiją, atkreipti dėmesį į aplinkosaugą, viešai nekeltas nepriklausomybės klausimas, bijota SSRS agresijos
Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

Procesas:

 • Algirdas Brazauskas lydėjo atsiskyrusia Lietuvos komunistų partiją, kurios tikslas buvo palaipsniui graąžinti nepriklausomybę
 • Jedinstvo siekė, kad Lietuvoje įsikurtų daugumos tautiečių autonomija, kad nebūtų nepriklausomos Lietuvos

Nepriklausomos Lietuvos pripžinimas (šiuo metu lydėjo Vytautas Landsbergis):

 • Islandija pirma pripažino Lietuvą
 • Parašytas dokumentas apie paspartintą tarptautinį pripažinimą
 • LSSR ⇒ LR Kovo 11 aktas paskelbtas iš LR AT panaikinanti 1940 okupaciją.
 • Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas
 • 1991 m. Medininkuose 7 žmonės iš Baltarusijos nužudė pasienio kontrolierius
 • SSRS vadovybės įvykis, vykdo tarptautinį terorizmą, ne normalų politinį veiksmą

SSRS suiro 1991 m. gruodį, anksčiau tais metais pripažinta Lietuvos nepriklausomybė

Algirdas Brazauskas

Algirdas Brazauskas


Kitos temos:

Tarptautinės organizacijos: ES, NATO plėtra po Šaltojo karo (PPTX)
Europa XX a. pab. po Šaltojo karo (PPTX)
Lietuva XX a. pab. po nepriklausomybės paskelbimo (PPTX)

Tarptautiniai santykiai po Šaltojo karo

Kas yra dvipolė ir vienpolė santykių sistema?

Poliškumas – galios pasiskirstymo tarptautinėje sistemoje forma. Poliškumas apibūdina tarptautinės sistemos pobūdį. Įprastai skiriami keturi sistemų tipai: vienpolės, dvipolės, tripolės ir daugiapolės (jeigu yra keturi ar daugiau galios centrų). Sistemos tipą lemia galios ir įtakos pasiskirstymas regione ar tarptautinėje bendruomenėje.

Kokia vyrauja dabar? Įrodyti

Realiai JAV yra turtingiausia šalis pasaulyje, jokia kita valstybė jai neprilygsta ekonominiu ir politinės galios aspektu. Vyrauja vienpolė tarptautinių santykių sistema.

Etniniai konfliktai buvusioje SSRS. Jų esmė

1988 metais Kalnų Karabache kilo konfliktas, kuris vėliau virto Armėnijos ir Azerbaidžano karu. 1994 metais Armėnija ir Azerbaidžanas susitarė nutraukti karo veiksmus, tačiau dėl statuso nesusitarta.

1990-1991 metais judėjimas dėl nepriklausomybės prasidėjo Čečėnijoje. Vėliau du kartus vyko Čečėnijos ir Rusijos karai, kurie baigėsi šios Kaukazo respublikos Rusijos okupacija.

1990 metais nepriklausomybę paskelbė Abchazija nuo Gruzijos, 2008 metais — Pietų Osetija. Čia padėtis lieka įtempta.

Kilo konfliktų ir buvusioje Jugoslavijoje, kuri pasidalijo į:

Žemėlapis

 • Slovėniją
 • Kroatiją
 • Bosniją ir Herzegoviną
 • Serbiją
 • Montenegro
 • Makedoniją
 • Kosovo

Kodėl civilizacijų dialogas laikomas vieninteliu žmonijos išgyvenimo būdu?

XXI a. globalizmą išvengti neįmanoma. Reikalingos tarptautinės organizacijos ir bendradarbiavimas tarp šalių, pavyzdžiui, klimato krizei (dėl kurios susitarti visam pasauliui bejėgiškai sunku) ir atsakui į COVID-19. Karas neproduktyvus žmonių jėgos išnaudojimas ir jis stabdo inovaciją, mokslą ir panašiai, be abejo, dėl skirtingų valstybių nesusitarimų nukenčia daug civilių, t.y. nekaltų žmonių. Nesusitarimai turi būti sprendžiami diplomatiniu būdu, demokratija ir viešumas padeda pasauliui tobulėti kartu, nes išskristi į kitą planetą negali.

Tarptautinės organizacijos

 1. Mastrichto sutartis. 1992 m. iš Europos Ekonominė Bendrija. Tikslai: vieninga valiutų sistema, stipri ekonominę sąjungą, Europos pilietybė
 2. Europos Sąjunga, II; 12 narių — 12 žvaigždių, bet realiai tikslas sukurti Europos gerovę. Briuselis būstinė. + Strasbūras, Liuksembirugas
 3. NATO, 1949 m. pasirašė Vakarų Europos + JAV + Kanada demokratiškos valstybės iš viso 12. Bendra gynyba, taika.
 4. I. Briuselis būstinė.
 5. JTO įkūrimo, 1945 metai. Inicijavo JAV, Sovietų Sąjunga, Didžioji Britanija (antihitlerinės koalicijos Didysis Trejetas). III. Nuolatinės Saugumos Tarybos narės jos + Kinija + Prancūzija.
 6. Europos Taryba Europos Sąjungoje ir atskira Europos Taryba.
 7. Tarptautinių sąjungų vizioneriai: a. Trumenas NATO b. Ruzveltas JT c. Šumanas EU

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →