Apšvietos (arba Švietimo) epochos idėjos ATR

Perskaitysi per 1 min.  ·  74 ž.  ·  2019-08-18

Edukacinis komitetas (VBE — 1773 m.)

Reikšmė:

  1. Privalomas 7-12 metų mokyklinis ugdymas, nepriklausomai nuo socialinės kilmės. (Kitaip sakant: galimybė mokytis visiems luomams.) Be abejo, valstiečių vaikai ne visi norėjo mokintis ir būti atskirti nuo šeimos ūkio
  2. Privalomas kūno kultūros įvedimas — pirmasis Europoje
  3. Tiksliųjų, gamtos mokslų propogavimas
  4. Mokinių pilietiškumo, patritoizmo ugdymas
  5. Pirmoji Europoje švietimo ministerija
  6. Apšvietos idėjomis grįsta švietimo sistema
  7. Pertvarkytas Vilniaus universitetas
  8. Centralizuotas mokyklos tinklas
  9. Naujų mokyklų, vadovėlių steigimas
  10. Lenkų kalbos skatinimas (gimtosios)

Atspausdinti puslapį   Siūlyti keitimus
Žymės
Autoriai
Neskelbiama
Redaktorius
Paskutinį kartą atnaujinta
2019-08-18