← Istorija

Kontekstas (1776)
JAV susikūrimas

2 min (365 ž.)
R   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
[Nuotrauka] Iliustracija
Aa

Kontekstas

Svarbu suprasti Šiaurės Amerikos istoriją ir to meto padėtį, kad būtų akivaizdžios JAV ir Anglijos konflikto priežastys.

DGA. Didieji geografiniai atradimai

Kolumbas bandė atrasti naujus kelius į Indiją, bet tai nepavyko ir atrado Ameriką. Todėl pradėjo plūsti europiečiai į naujas žemes.

Įtampa didėjo

 1. Benjamin Franklin iškėlė nepasitenkinimą su Anglija, nes jos Parlamente kolonijos neturėjo atstovų, o įstatymai buvo leidžiami be valstijų/kolonijų gubernatorių (dalinės valdžios atstovų) konsultacijos
 2. Kolonijos galėjo prekiauti tik su Anglija
 3. Mokesčiai kėlė nepasitenkinimą

Konflikto pradžia

Anglija įvedė mokestį arbatai. Kai į Bostoną laivais anglai atvežė arbatą, amerikiečiai pasipiktino, todėl arbatą išmetė ir pylė į jūrą. Šis įvykis vadinasi Boston Party – Bostono vakarėlis, na, arbatos vakarėlis.

Kolonijų teritorija pasiekė Mississippi upę.

Karo eiga

Iš pradžių Anglija sugebėjo atsilaikyti. Tačiau amerikiečiai sugebėjo patobulinti savo karo jėgas (vis dėlto buvo tik paprasti ginkluoti žmonės).

Benjamin Franklin nuvyko į Prancūziją, kad paprašytų karaliaus pagalbos kare. Prancūzija vėliau kare padėjo amerikiečiams. Deja, dėl šio karo ir daugelio kitų priežasčių, paskui prasidėjo Didžioji Prancūzijos revoliucija

Taip pat buvo prisijungę ir iš Olandijos bei Ispanijos. Ispanija ir Olandija buvo DGA pradininkės, prieš Anglijos kolonijų paskelbimą.

JAV nepriklausomybės deklaracija

VBE – 1776 m. liepos 4 d. – ir dabartinė JAV nepriklausomybės diena.

Deklaraciją parašė, kai vyko nepriklausomybės karas, jo pradžioje. (1775-1783 metais).

 1. Apšviestos idėjos
 2. Visi žmonės gimsta lygūs
 3. Žmonės sudaro valstybę
 4. Jei kuri nors valdymo forma darosi netinkama pagal deklaraciją, žmonės (liaudis) turi teisę ją pakeisti, kad būtų saugi, tinkamiausia.

JAV konstitucija

 1. Pirma pasaulyje Konstitucija. Antra – ATR, trečia – Prancūzijos.
 2. Valdžia padalyta į leidžiamąją (Kongresas), vykdomąjią (Prezidentas) bei teisminę (Supreme Court).
 3. Kongresą sudaro: Atstovų rūmai (atstovų proporcingai pagal valstijos dydį) ir Senatas (2 atstovai kiekvienai valstijai).
 4. Prezidentinis valdymas. Prezidentas sudaro valdomąja valdžią: Prezidentas atsakingas už administraciją, pavyzdžiui,
 5. Nėra ministrų, ministrų pirmininkų kaip Anglijoje. Yra vice prezidentas.
 6. JAV – federacinė valstybė. Tik kai kurios valstijų funkcijos yra perduodama centriniai valdžiai.

Vašingtonas

Žymus karvedys. Buvo itin svarbus veikėjas JAV istorijoje. Nustatė, kokia turėtų būti valdžia. Žinojo, jog negali vienas valdyti šalį. Buvo prezidentu tik 2 kadencijas (8 metus).

Buvo inauguracija 1789 metais.

Teisių bilis

Bill of Rights.

Parašyta 1789 m. ir įsigaliojo po 2 metų.

Vėliava

13 baltų ir raudonų dryžių skirtos pirmosioms 13 valstijoms, kurios buvo JAV 1777-1795 m.

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Istorija

Visos pamokos ir konspektai →

Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.