Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika

Suprasti Pasiruošti

Pasikartojimo planas

Kraštų prijungimų komandos:

SUVALKŲ LAIKINOJI TAIKOS SUTARTIS
DEMARKACINĖ PRIE GIEDRAIČIŲ IR ŠIRVINTOS
MAŽ. LT GELBĖJIMO KOMITETAS

Etapai

  1. Nepriklausomybės kovos 1918-1920
  2. Parlamentarizmas. Seimas renka Prezidentą 1920-1926
  3. Aksominė Smetonos diktatūra 1926-1940

Konstitucija:

Laikinoji po vokiečių išėjimo 1918-1922 1922 Steigiamojo 1928 Smetonos 1938 Smetonos

Kovos

Bermontininkai plėšia, grobia. Juos neatstovauja jokia valstybė, todėl pralaimi, išvijami į Vokietiją.

Rusijos Raudonoji armija pralaimi ir pasirašoma Lietuvai palanki Maskvos taika. Jos tikslas buvo plėsti bolševizmą, pasaulinė socialistinė revoliucija. Pripažinta Lietuvos valstybė ir sienos.

Lenkija pretenduoja į Lietuvą dėl ATR.

Teritorija

Żeligovskis surengia maištą, kuriuo užimamas Vilniaus kraštas iki 1938 m. ir jau 1920 m. Lietuva be Vilniaus.

Buvo pastatyta demarkacinė linija.


Klaipėdos kraštas po sukilimo prijungiamas prie Lietuvos su autonomiją 1923 m.

Dvi valstybinės kalbos, atskira valdžia (seimeliai, Direktorija).

Prekybiniai santykiai su Vokietija buvo užmegzti, bet po nacių/Hitlerio įsigalėjimo Lietuva priversta grąžinti Klaipėdos kraštą.

Valdžia

1919-1920 Pagal Laikinąją Konstituciją Prezidentas - A. Smetona Išrinktas sutelktai valdžiai

Aleksandras Stulginskis - krikdemas Steigiamasis, I, II Seimai

Kazys Grinius - valstiečių liaudininkų III Seimo prezidentas

Žemės reforma

Steigiamajame Seime

Max 80 ha, vėliau 150 ha

Sukuriamas lietuviškas smulkus ir vidutinis ūkis

Siekiama išvaryti senai apgyvendintus dvarininkus, imigrantus iš okupacijos laikų

Smetona

Aksominė diktatūra, pavieniai trėmimai ir represijos. Iš komunistų pusės tai fašizmas, bet tai buvo dėl to, kad buvo griežtai draudžiama jų veiklų, iš kart nužudyti 4 komunistai. Bet vystėsi kultūra, nebuvo žiaurus cenzūros…

Nebuvo pilietiškumo mokymų. Nesusiformavo pilietinė visuomenė.

Smetona pabėgo iš Lietuvos, kai veržėsi SSRS.

Kultūra

  1. Privalomas pradinis mokslas, panaikintas neraštingumas
  2. Kauno radijas
  3. Kauno universitetas
Nerandi atsakymų į klausimus? Atrask juos su korepetitoriu NEMOKAMAI!
Nuo šiol Edukamentas išvien dirba kartu su Alfa klase, bene geriausiais korepetitoriais Lietuvoje. Su kodu EDUKAMENTAS pirma pamoka – nemokama.