Bioprodukcinis ūkis

Suprasti Pasiruošti

Galite gauti tokį testą:

  1. Kaip ir ką nulemia žemės ūkis?
  2. Kraštovaizdžiai ir jų apibūdinimas
  3. Prekinis, natūrinis, ekstensyvus ir intensyvus. Ką šios sąvokos reiškia?
  4. Augalininkystė, gyvulininkystė: auginamos produkcijos rūšys, regionai, kuriuose paplitusios rūšys.
  5. Vandenyno dugnas. Žvejyba, akvakultūra. Papasakokite.
  6. Ūkininkavimo formos.