Mantas Vilčinskas

Aš sukūriau Edukamentą 12 klasės pradžioje ir šiuo metu tvarkau didelę dalį projekto reikalų, pavyzdžiui, rašau arba keliu straipsnius, tvarkau Edukamento marketingą ir biudžetą. Mano mėgstamiausos pamokos: literatūra, geografija, anglų kalba ir istorija.

mnts.lt


    Instagram

Rodomi 81 konspektai (-ų)

Nuolat pildoma ⚡
Pasiruošk 2020 metų istorijos egzaminui!
Patreon icon   Tik Patronams
Istorijos kurso santrauka
Populiaru   Nuolat pildoma ⚡
Pasiruošk 2020 metų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui!
Visiems • VBE 7.7 - 7.10
Politologijos pradmenys
VBE 7.14, 7.15 (1991 - 2020)
Lietuvos Konstitucija ir gyvenimo sąlygos po sovietmečio
VBE 6.14, 6.15, 6.16, 6.17
Pasaulis po komunizmo
Populiaru   VBE 6.18 - 6.34 (1944/1945 - 1990)
Aneksuota Lietuva Šaltojo karo periodu (antroji sovietizacija)
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
VBE 5.12, 5.13
Antrasis pasaulinis karas
VBE 5.30 (1940-1945)
Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje. Sovietų, vokiečių okupacija ir rezistencija
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
  📜   Istorija
    📜    
Žoržas Žakas Dantonas
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos veikėjas
-

VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
VBE 3.10, 3.11
Abiejų Tautų Respublikos padalijimai ir žlugimas
VBE 2.1 - VBE 2.6
Naujieji laikai Europoje (Renesansas)
VBE 1.8 - 1.16 (1251 — 1569 m.)
Viduramžiai LDK
Aktualu
VBE formulių lapas
VBE 1.1 - 1.7 (476 m. iki XV a. pab.)
Viduramžiai Europoje
Prieš egzaminą ar atsiskaitymą
Rašinių struktūra
12 kl. kalbėjimo įskaita
Plano ir rašinio pavyzdžiai, reikalavimai
Džeromas Selindžeris (J. D. Salinger)
Paauglystės sunkumai (10 klasės PUPP kalbėjimas)
Psichinė sveikata     Mantas Vilčinskas

Gyvenimas karantino režimu

Nuotolinio mokymui startuojant, norime atkreipti dėmesį į Jūsų ir kitų dvasinę, psichinę sveikatą, nes ji — itin svarbi karantino metu.
1 skyrius | Politinė geograifja
Valstybės ir pasaulis: politinės geografijos įvadas
2 skyrius | Politinė geograifja
Gyventojų geografija: Gyventojų skaičius, jo raida, demografija, migracija
3 skyrius | Politinė geograifja
Urbanizacija ir gyvenviečių geografija
4 skyrius | Politinė geograifja
Geopolitika: JT, NATO, G8, G20, ES, NVS
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
5 skyrius | Politinė geograifja
Pasaulio ūkis ir ekonomika
6 skyrius | Politinė geograifja
Bioprodukcinis sektorius (žemės ūkis, žvejyba)
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
7 skyrius | Politinė geograifja
Energetika ir gamtos ištekliai
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
8 skyrius | Politinė geograifja
Pramonė
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Populiaru   Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Patreon icon   Tik Patronams
Vincas Mykolaitis - Putinas. „Vivos plango, mortuos voco“
Populiaru   Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Šri Lanka ir Indija kovoja dėl žuvų
Jonas Aistis - Aleksandravičius
  🌎   Geografija
    🌎    
Pasaulinio vandenyno tarša
11kl

  🌎   Geografija
    🌎    
Žemės drebėjimai
11kl

Populiaru   Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Patreon icon   Tik Patronams
Holokaustas, romanas „Lygiosios trunka akimirką“. Icchokas Meras ir kiti
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Patreon icon   Tik Patronams
Alberas Kamiu. Esė „Sizifo mitai“ ir romanas „Maras“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Patreon icon   Tik Patronams
Saulius Šaltenis
Populiaru   Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“ ir eilėraščiai
Neužbaigtas straipsnis
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Patreon icon   Tik Patronams
Romualdas Granauskas. Apysakos ir apsakymai
Patreon icon   Tik Patronams
Bitė Vilimaitė. Novelės
Judita Vaičiūnaitė
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Nuomonės     Mantas Vilčinskas

Egzaminas — dar vienas, bet ne paskutinis iššukis

Mūsų karta gyvena pandemijos, lyderystės krizių, klimato kaitos, radikalių jėgų ir kitų globalių problemų akivaizdoje.
  📘   Anglų kalba
    📘    
Distance Learning (Opinion Essay Example)
-

Jono Biliūno kūryboje
Šeimos tema (literatūrinis)
  📘   Anglų kalba
    📘    
Human Rights Essay
-

  📘   Anglų kalba
    📘    
The Digital You (Speech)
-

Patreon icon   Tik Patronams
Asmenybės dvilypumo problema lietuvių literatūroje [12 kl. kalbėjimo įskaitos tekstas ir planas]
  📘   Anglų kalba
    📘    
Climate Change
9kl

  🌎   Geografija
    🌎    
Dubysos regioninis parkas
9kl

Faktorialo sąvoka
Genetikos pradmenys, kraujo grupės, genealogija
Grybų karalystė, augalų karalystė ir protistų karalystė (pirmuonys + dumbliai)
  🌎   Geografija
    🌎    
Lietuvos architektūra
10kl

  🌎   Geografija
    🌎    
Medijos analizė geografiškai
10kl

  🖌️   Menai
    🖌️    
Meno epochos, stiliai, srovės
-

  🌎   Geografija
    🌎    
Peru Respublika (valstybės analizė)
12kl

Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša, Viljamas Šekspyras
Renesanso žmogaus vertybės (650 ž. samprotavimo pastraipa)
  🌎   Geografija
    🌎    
Čepkelių rezervatas
9kl