Slava Ukraini! 🇺🇦
← Literatūra

Besidomintiems
Rekomenduojami kūriniai

2 min (402 ž.)

11kl 12kl apibendrinimas besidomintiems

N   Ieškai korepetitoriaus? Susipažink su mūsų kolegomis!
Iliustracija
Aa
 • M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę
 • Lietuvos metraščiai
 • A Volanas. Apie politinę arba pilietinę laisvę
 • M. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę
 • A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas
 • L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams
 • K. Sirvydas. Punktai sakymų
 • D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas
 • S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai
 • M. Pacas. Testamentas
 • P. Kalderonas. Gyvenimas – sapnas
 • M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai
 • I. Kantas. Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?
 • A. Strazdas. Strazdas
 • S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių
 • A. Baranauskas. Dainų dainelę. Kelionė Petaburkan
 • Dž. Baironas (G. Byron). Kainas
 • A. Puškinas. Menu akimirką žavingą. Pranašas
 • F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą
 • V. Vordsvortas (W.Wordsworth). Narcizai
 • F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. Nusikaltimas ir bausmė
 • Žemaitė. Sutkai. Autobiografija
 • A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare
 • Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas
 • Ignas Šeinius. Kuprelis
 • J. Baltrušaitis. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas… Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas
 • Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Gulbė. Kelionė. Dvigubas kambarys
 • P. Verlenas (Verlaine). Saulėleidžiai. Rudens daina. Lakštingala. Begalinė plynė…Aukštai dangus virš stogo štai…
 • R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)
 • M. Kulbakas. Poema Vilnius
 • F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas
 • „Keturių vėjų“ manifestas
 • A. Achmatova. Erškėtis žydi
 • K. Kavafis. Itakė. Belaukiant barbarų. Termopilai. Menui atidaviau
 • O. Mandelštamas. Eilėraščiai
 • B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu…Hamletas
 • O. Milašius. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija
 • H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas
 • B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai
 • A. Miškinis. Varnos prie plento
 • A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje
 • A. Miškinis. Psalmės
 • D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros — siejasi su B. Sruogos Dievų mišku
 • I. Meras. Lygiosios trunka akimirką
 • P. Levi. Jei tai žmogus
 • K. Bradūnas. Eilėraščiai
 • A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis
 • A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija
 • K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė
 • S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo
 • E. Mieželaitis. Žmogus
 • K. Saja. Mamutų medžioklė
 • R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų
 • B. Vilimaitė. Papartynų saulė
 • J. Strielkūnas. Eilėraščiai
 • T. Venclova. Eilėraščiai
 • V. P. Bložė. Eilėraščiai
 • J. Brodskis. Vaizdas į jūrą
 • K. Skujeniekas (K.Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs
 • J. Degutytė. Šiaurės vasaros
 • Liūnė Sutema. Badmetis
 • V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė
 • N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys
 • A. A. Jonynas. Nakties traukinys
 • D. Kajokas. Meditacijos
 • S. Parulskis. Mirusiųjų
 • G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė
 • R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
 • J. Erlickas. Knyga
 • V. Juknaitė Išsiduosi. Balsu
 • D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai
 • G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos
 • Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga

Remiamasi senu išplėstiniu autorių sąrašu iš Mokovo

💖 Nusiųskite žinias draugams!

Daugiau tokio turinio

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →