Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą

Reikės 1 min.
12kl
2019-10-11


Lietuva buvo okupuota pagal Vokietiją (1915 - 1918 metais). Buvo sunkūs gyvenimo metai su griežta tvarka.

Oberostas — karinė okupacinė valdžia, apimanti visas dab. Lietuvos gubernijas:

 • Kauno
 • Vilniaus
 • Gardino
 • Kuršių
 • Suvalkų

Galėjo būti, kad lietuvis kovotų prieš lietuvį. Didžioji Lietuva buvo Rusijos sudėty, o Mažoji — Vokietijos. Taigi, kai Vokietija bandė užimti Lietuvos kraštą, pasinaudojo ir kariuomene iš savo žemės (Mažojoje Lietuvoje).

Kokie buvo pokyčiai?

 • Įvesta cenzūra
 • Buvo rekvizicijos — turto nusavinimas karo reikalams
 • Pylialas — atpylti (atiduoti) tam tikrą dalį grūdų
 • Kirto miškus, tiesė geležinkelius, statė tiltus
 • Kasė apkasas (trench warfare) prie fronto linijos poziciniam karui
 • Griežta tvarka naleido gyventojams išeiti lauk tam tikru laiku, neleido pervažiuoti iš vieno kaimo į kito su dviračiu, pavyzdžiui, be įspėjimo valdžiai

Atspausdinti puslapį   Siūlyti keitimus
Žymės
12kl;
Autoriai
Neskelbiama
Paskutinį kartą atnaujinta
2019-10-11