Edukamento lankytojai

Įvairių lankytojų ir kolaborantų atsiųsti konspektai, kurie sudaro nemažą dalį straipsnio. Pagal autorių prašymą, neskelbiame vardų.

Rodomi 31 konspektai (-ų)

Patreon icon   Tik Patronams
Istorijos kurso santrauka
Populiaru   VBE 6.18 - 6.34 (1944/1945 - 1990)
Aneksuota Lietuva Šaltojo karo periodu (antroji sovietizacija)
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
Vietoj vadovėlio
11-12 kl. biologijos (A) konspektas
Garsių žmonių mintys (įkvėpimui)
Samprotavimo ir literatūrinių rašinių temos
Skyrybos taisyklės
Populiaru   Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdienės“
Populiaru   Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Patreon icon   Tik Patronams
Krikščionybė ir antika
Alberas Kamiu
Absurdas (rašinio pastraipa)
Evoliucija, rūšys
Jono Biliūno kūryboje (remiantis novelėmis „Ubagas”, „Lazda”, „Kliudžiau”)
Moralinės vertybės [literatūrinis]
Šatrijos Ragana, Vaižgantas, Marius Katiliškis ir Bitė Vilimaitė
Moters paveikslas lietuvių literatūroje (literatūrinis)
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
Balys Sruoga
Požiūris į mirtį
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
Antika (9-10 kl.)
Prometėjas ir Antigonė – maištininkai ar ramybės drumstėjai? (mintys PUPP rašiniui)
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Balys Sruoga
Žmogaus teisės ir koncentracijos stovyklos (mintys rašiniui)
Balys Sruoga, Jonas Biliūnas
Žmonių laikysena ribinės situacijos