Autoriai

Ne visi autoriai yra skelbiami.

  • Augutė Liutkevičienė
    Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Ji veda autorinius seminarus mokytojams, ypač rašinio rašymo, tekstų skaitymo metodikos temomis, recenzuoja vadovėlius, rengia metodinę medžiagą. Nuo 2003 metų yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertintoja. Turiu 30 metų patirties. Edukamente galite rasti šios mokytojos išdalintą medžiagą per paskaitas ir panašiai.
  • Literatūros mokytoja
    Ši metodininkė šiuo metu dirba prestižinėje Vilniaus gimnazijoje, turi 20+ metų patirties, taiso valstybinius egzaminus. Dėl privatumo, nerodome vardo.
  • Mantas Vilčinskas
    Aš sukūriau Edukamentą ir šiuo metu tvarkau didelę dalią projekto reikalų, pavyzdžiui, užsiimu tinklalapio priežiūra. Mėgstamiausos pamokos: anglų kalba ir istorija. — mnts.lt

Reklama